بازار بورس مقاطع فولادی هفته سوم آذرماه

عناوین اصلی صفحه

تحلیل بازار بورس در هفته سوم آذر ماه

سه شنبه 8 آذر ماه از 54 هزار و 100 تن محصول فولادی در تالاری صنعتی بورس کالا 43 هزار و 35 تن محصول معادل تقریبی 80 درصد روی تابلوی معاملات راه پیدا کرد که آهن اسفنجی ، بریکت و ورق سرد با 100 درصد حجم معامله طلایه دار این گروه بودند.
ورق قلع اندود که 1000 تن عرضه شده بود تنها 50 تن به فروش منجر شد. ورق رنگی نیز که با 1500 تن وارد تالار شده بود به علت عدم تقاضا حذف شد و در نهایت ورق گالوانیزه با 31 درصد و حجم معامله 5800 تن به کار خود پایان داد.

وضعیت بازار بورس چهارشنبه نهم آذر ماه

میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ناودانی روی تابلوی بورس کالا قرار گرفتند.

  1. میلگرد 7/5 درصد
  2. نبشی 15/5 درصد
  3. ناودانی 13/6 درصد
  4. میلگرد 91 درصد از حجم عرضه را مورد معامله قرار گرفتند.

 

روز شلوغ بورس فلزات

و اما شنبه 12 آذر ماه روز شلوغ بورس با عرضه 14 محصول شمش بلوم، میلگرد ساده صنعتی ، میلگرد کلاف ، ناودانی ، تیرآهن ، سنگ آهن دانه بندی ، کنسانتره سنگ آهن، گندله سنگ آهن، سنگ آهن کلوخه، آهن اسفنجی، آهن اسفنجی بریکت و ورق گالوانیزه خودرو بود که از 2 میلیون و 55 هزار و 950 تن محصول مقدار 876 هزا و 738 تن روی تابلو قرار گرفت.

شرایط روز یکشنبه تالار بورس

روز یکشنبه تالار بورس با تک محصول سنگ آهن کلوخه کار خود را آغاز نمود که از 5000 تن محصول عرضه شده همگی به فروش رفت.
دوشنبه 14 آذر ماه
12045 تن شمش بلوم
20000 تن تختال C
16680 تن تختال SM
6000 تن ورق گالوانیزه G
320100 تن ورق گرم HR
و در نهایت 8000 تن ورق رنگی مورد معامله قرار گرفتند و ورق قلع اندود نیز به علت عدم تقاضا از روی تابلو حذف شد.

سه شنبه 15 آذر ، بازار ورق های فولادی

  • ورق گالوانیزه G با قیمت پایه 26746 تومان
  • ورق قلع اندود با قیمت پایه 35300 تومان
  • ورق سرد B با قیمت پایه 20032 تومان مورد معامله قرار گرفتند
  • و ورق رنگی نیز به علت عدم تقاضا از تابلو حذف شد.

 

نظر شما

قیمت ورق های فولادی