تحلیل بازار بورس فلزات هفته دوم بهمن ماه

عناوین اصلی صفحه

با سلام و احترام خدمت فولادسلی های عزیز

با تحلیل بازار بورس فلزات در هفته دوم بهمن ماه در خدمت شما هستیم.

شنبه هشتم بهمن ماه:

در مجموع 656 هزار و 122 تن بعنی معادل 22 درصد محصولات به معامله رسیدند.

تیرآهن با حجم معامله 6647 تن معادل 87 درصد رکورد دار فروش بود و سپس میلگرد آلیاژی با حجم معامله 2000 تن و معادل 66 درصد.

بقیه محصولات درصد پایینی را از فروش به خود اختصاص دادند.

ناودانی با قیمت پایه 20،917 تومان به میزان 12 درصد، میلگرد کلاف با قیمت پایه 20،422 تومان به میزان 8 درصد و شمش بلوم با قیمت پایه 19،166 تومان به میزان تنها 2 درصد کار خود را در بورس به اتمام رساندند. البته میلگرد ساده صنعتی و ورق سرد خودرو به دلیل عدم تقاضا از روی تابلو حذف شدند.

یکشنبه نهم بهمن:

قرار بود 80 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با قیمت پایه 2،943 در تالار عرضه شود که به علت عدم تقاضا از تابلو حذف شد و بورس کالا روز بدون محصولی را سپری کرد.

دوشنبه دهم بهمن بورس کار خود را با سه محصول آغاز کرد که تنها 5 درصد محصولات از تابلوی معاملات حذف شدند.

شمش بلوم با قیمت پایه 16،380 تومان و حجم معامله 74700 تن، 92 درصد، تختال C با قیمت پایه 18،120 تومان و حجم معامله 18000 تن، 45 درصد و در نهایت گرم HRبا قیمت پایه 18،689 تومان و حجم معامله 337040 تن 100درصد محصولاتی بودند که امروز روی تابلو مورد معامله قرار گرفتند.

سه شنبه شاهد عرضه 4 محصول فولادی در بورس کالا خواهیم بود.

ورق گالوانیزه با پایه قیمت 36،158 تومان و 9/20 درصد کاهش حجم عرضه، ورق گرم Bبا پایه قیمت 18،689 تومان و 6/46 درصد کاهش حجم عرضه، ورق سرد Bبا پایه قیمت 30،917 تومان و 6/87 درصد کاهش حجم عرضه در تابلوی امروز عرضه شدند. که البته ورق قلع اندود نیز با پایه قیمت 43،300 تومان که البته این محصول هفته قبل عرضه شد.

با امید فرداهای روشن برای همه هموطنان عزیز.

نظر شما

قیمت ورق های فولادی