انتخاب زبان

تسمه

تسمه (Belt)

تسمه ها از پرکاربرد ترین مواد و قطعات در تمامی صنایع و خصوصا بسته بندی هستند. تسمه سازی در مورد اعضای ساخته شده از تیرورق نیز بکار می رود. از آنجایی که ورق بصورت رول برش نخورده و یا اغلب به طول ۶ متری برش خورده ، در بازار موجود می باشد و اکثر دستگاههای برش گیوتین نیز قابلیت برش ورق تا طول حداکثر ۶ متر را دارا می باشند، لذا جهت ساخت اعضای سازه نظیر ستونها و یا حتی شاه تیرها که دارای طول بیش از ۶ متر میباشند تسمه سازی امری اجتناب ناپذیر است. در تسمه سازی باید از تسمه ورقهای صاف و بدون پیچیدگی و یا شمشیری شده استفاده شود. مونتاژ و یا سرهم کردن صحیح تسمه ها و رعایت محل قرارگیری بندهای جوش در قطعه نهایی از نکات بسیار مهم در کیفیت نهایی و کارایی تیرورقها می باشد. در مرحله مونتاژ، تسمه ها روی یک شاسی مسطح در راستای یک سری صفحات عمودی کوچک (بصورت لچکی) که از قبل باید بصورت ریسمانی در یک راستا قرار گرفته باشند، قرار می گیرند، درز جوشها همراستا شده و با خال جوش بهم متصل می شوند.

قطعاتي كه با جوش شياري به صورت لب به لب به يكديگر متصل ميشوند، باید همباد يكديگر قرار گرفته و به وسيله پيچ، گيره، گوه، قيد و يا خال جوش تا اتمام جوشكاري دروضعيت خود تثبيت شوند. در صورت امكان استفاده از قيد و قالب، توصيه ميشود، آزاديهاي مناسب براي جمع شدگي و تابيدگي وجود داشته باشد. روشهای مختلفی برای همباد کردن ورقها وجود دارد. زمانی که ورقها زیاد ضخیم نیستند، می توان گیره های کوچکی به انتهای یکی از ورقها جوش داد. راندن یک گوه فولادی بین هر گیره و ورق دیگر، لبه ها را همراستا می نماید. جوش دادن گیره ها در یک سمت، تا حد زیادی برداشتن آنها را تسهیل می کند.

فولادسل تامین کننده تسمه از انبار کارخانه و انبار تهران می باشد.

تعداد بازدید : 52