بنر دعوت به نمایشگاه متافو

جشن تولد مردادی های فولادسل

جشن تولد مردادی های فولادسل

عناوین اصلی صفحه

پرسنل فولادسل در جایگاه قلب تپندهٔ این مجموعه هستند و تولد هرکدام از آن‌ها، میلادی تازه برای فولادسل و مدیران این سازمان است. در ماه مرداد به عادت ماه‌های قبلی، اعضای خانوادهٔ فولادسل در کنار هم جمع شدند تا تولد تعدادی دیگر از هم‌تیمی‌های خود را جشن بگیرند.

بعد از پذیرایی و اهدای کادوی تولد کارکنان فولادسل از مدیر عامل شرکت قدردانی کردند که به طور مستمر در برنامه‌های خود همکاران و پرسنل شرکت را سرمایه‌های اصلی شرکت به حساب می‌آورد و با فراهم کردن رفاه و امنیت شغلی برای پرسنل محیط آرام و دوستانه‌ای را ایجاد کرده است.

نظر شما

قیمت ورق های فولادی