حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

۰۲۱-۷۴۴۸۶
با ما تماس بگیرید

مدیریت
علی کیانمرز

علی کیانمرز

مدیر عامل
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 212

سمیه علیزاده

سمیه علیزاده

رئیس هیات مدیره
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 208

مریم سعادت

مریم سعادت

رئیس دفتر
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 211

دپارتمان فروش
علیرضا دوستی

علیرضا دوستی

مدیر فروش
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 101

علی سنگنیان

علی سنگنیان

سرپرست فروش
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 111

علیرضا حقوقی

علیرضا حقوقی

مدیر بازاریابی
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 106

سمیه بابایی

سمیه بابایی

کارشناس ارشد فروش
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی: 109

الهه دوستی

الهه دوستی

کارشناس فروش
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 104

مهدیس جلائی فر

مهدیس جلائی فر

کارشناس فروش
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 110

نیلوفر نعمتی

نیلوفر نعمتی

کارشناس فروش
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 114

مجتبی مهاجری

مجتبی مهاجری

کارشناس فروش
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 163

سحر رشیدی

سحر رشیدی

کارشناس فروش
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 173

نادیا هاشمی

نادیا هاشمی

کارشناس فروش
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 103

سحر اسکندری

سحر اسکندری

کارشناس فروش
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 102

آوا شامی پاک

آوا شامی پاک

کارشناس فروش
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 112

مهسا محسنیان

مهسا محسنیان

کارشناس فروش
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 119

مهدیه هراتی

مهدیه هراتی

کارشناس فروش
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 118

سودابه اکبر زاده

سودابه اکبر زاده

کارشناس فروش
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 105

آزاده جباری

آزاده جباری

کارشناس فروش
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 164

دپارتمان خرید
سعید ایلخانی

سعید ایلخانی

مدیر خرید
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 138

اکرم سمیعی

اکرم سمیعی

کارشناس خرید
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 134

محمدرضا قشقایی

محمدرضا قشقایی

کارشناس خرید
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 136

سودابه قرگز

سودابه قرگز

کارشناس خرید
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 131

امیر افراز سورانی

امیر افراز سورانی

کارشناس خرید
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 132

دپارتمان مالی
توحید افراشته

توحید افراشته

مدیر مالی
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 152

عبداله کیانمرز

عبداله کیانمرز

مدیر خزانه
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 156

سعیده داراب

سعیده داراب

کارشناس خزانه
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 157

سولماز اکرم زاده

سولماز اکرم زاده

کارشناس حسابداری
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 150

سمیه کلهر

سمیه کلهر

کارشناس حسابداری
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 154

سارا قمری

سارا قمری

کارشناس حسابداری
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 155

سیده فاطمه حسینی

سیده فاطمه حسینی

کارشناس حسابداری
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 153

رضا امیری

رضا امیری

کارشناس حسابداری
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 158

دپارتمان اداری
منصوره لطفی

منصوره لطفی

منابع انسانی
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 151

بهناز اردستانی

بهناز اردستانی

مدیریت پروژه
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 159

میلاد محجوبی

میلاد محجوبی

انبار
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 209

پریسا سیاحی

پریسا سیاحی

کارشناس پشتیبانی
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 161

اسماعیل اکبری

اسماعیل اکبری

شبکه
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 166

احمد معصومیان

احمد معصومیان

تحصیلدار
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : ..

ملیحه طباطبایی

ملیحه طباطبایی

ارتباط با مشتری
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 170

مصطفی میری

مصطفی میری

تحصیلدار
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : ..

دپارتمان دیجیتال مارکتینگ
سید میلاد میر جلالی

سید میلاد میر جلالی

مدیر دیجیتال مارکتینگ
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 249

آذرخش رمضانی

آذرخش رمضانی

سئو
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی :

سعید خیراله

سعید خیراله

گرافیست
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : ..

نوید موسی خانی

نوید موسی خانی

برنامه نویس
شماره تماس: 74486 - 021
داخلی : 205

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول