راهنمای خرید آهن آلات

پس از برقراری تماس با فولادسل کارشناسان فروش شما را به خوبی راهنمایی می کنند تا با کارشناسی که دارای بیشترین تجربه در زمینه کالای درخواستی شماست صحبت کنید. در مرحله بعد کارشناس مربوطه پس از اخذ سفارش شما ، برایتان پیش فاکتوری با جزئیات کامل ارسال می کند که تمامی نکات مربوط به خرید و شرح دقیق کالای درخواستی به همراه نحوه تسویه ، چگونگی ارسال بار و هزینه های مرتبط در آن گنجانده شده است. پس از تایید پیش فاکتور توسط شما مشتری گرامی امور مربوط به ارسال بار شما انجام می پذیرد و کارشناسان ما تا مرحله صدور فاکتور فروش و رساندن آن به شما در همه مراحل همراه شما خواهند بود.

0