فاکتور رسمی

مجموعه فولادسل تحت نام ثبتی << پترو سازه ساحل >> به عنوان یکی از پیشگامان تامین آهن آلات از سال 1389 نام خود را به عنوان مودی مالیاتی ثبت و اقدام به صدور فاکتور رسمی معتبر برای انواع مقاطع فولادی نموده است.

0