• فولادسل
  • اخبار
  • قطع برق واحد های فولادی آدربایجان شرقی را تعطیل کرد

قطع برق واحد های فولادی آدربایجان شرقی را تعطیل کرد

قطع برق واحد های فولادی آدربایجان شرقی را تعطیل کرد
 کریم رحیمی گفت: در صنایع فولادی کاهش مصرف روزانه امکان‌‌‌پذیر نیست چرا که با کاهش مصرف گاز دمای کوره پایین آمده و نمی‌توان به فعالیت ادامه داد و تولید متوقف می‌شود و به تبع آن دستمزد کارگر و پرداخت حق بیمه و تعهدات بانکی و ارزی را نمی‌توان به جا آورد.  وی افزود: متاسفانه فشار چند برابری این چالش‌ها برای واحدهای فولادی است و با ادامه این روال با بحران جدی مواجه خواهیم شد.  رحیمی ادامه داد: در نیمه اول سال، واحدهای فولادی استان حدود ۳ ماه تعطیل بودند و با این حساب نیمه دوم سال نیز باید تعطیل شوند.  رئیس هیات‌مدیره انجمن فولاد آذربایجان شرقی با بیان اینکه اگر این مشکلات ادامه داشته باشد باید کل واحد‌ها را تعطیل کرده و تغییر کاربری داد، اظهار کرد: سوخت مازوت را پیشنهاد می‌دهند در حالی که بحث محیط‌زیست مطرح است و در صورت مشاهده آلاینده، یک‌درصد فروش به عنوان جریمه اخذ خواهد شد.  وی گفت: پیشنهاد انجمن فولاد استان ادامه فعالیت در ساعات شبانه یا کاهش تعداد شیفت‌هاست.