مطالب منتشر شده در دسته ی "سپری"

سپری سنگین

سپری سنگین (Heavy Tripetalous) سپری سنگین با شکل ظاهری T یکی از مقطع های مورد استفاده در ساختمان سازی (درب و پنجره، اسکلت گلخانه، سقف و نماهای شیشه ای، سقف کاذب، نمای بیرونی بنا و سربندی، بعنوان مهار کننده) و صنعت (اتصالات پل ها به ستون ها، سدسازی، سازه های فلزی، ستون و خرپا ( […]

کلمات کلیدی :
ادامه مطلب

سپری سبک

سپری سبک (Light Tripetalous) سپری سبک با شکل ظاهری T یکی از مقطع های مورد استفاده در ساختمان سازی (درب و پنجره، اسکلت گلخانه، سقف و نماهای شیشه ای، سقف کاذب، نمای بیرونی بنا و سربندی، بعنوان مهار کننده) و صنعت (اتصالات پل ها به ستون ها، سدسازی، سازه های فلزی، ستون و خرپا( سازه […]

کلمات کلیدی :
ادامه مطلب
0