مطالب منتشر شده در دسته ی "شمش و آهن اسفنجی"

شمش ۵sp

شمش فولاد (بيلت) در گريدهاي مختلفي از جمله ۳sp و ۵sp توليد ميشود. بيلت ۳sp را انعطاف پذير ميدانند. بنابراين صنايعي که فولاد سازه و قطعات آن نيازمند انعطاف بيشتري است، و بايد نسبت به خواص مکانيکي، مثل پيچش، خمش و کشش انعطاف پذير باشد، از بيلت ۳sp استفاده ميشود. بيلت ۵sp ، انعطاف پذيري […]

کلمات کلیدی :
ادامه مطلب

شمش ۳sp

fooladsell.com)) شمش فولاد (بيلت) در گريدهاي مختلفي از جمله ۳sp و ۵sp توليد ميشود. بيلت ۳sp را انعطاف پذير ميدانند. بنابراين صنايعي که فولاد سازه و قطعات آن نيازمند انعطاف بيشتري است، و بايد نسبت به خواص مکانيکي، مثل پيچش، خمش و کشش انعطاف پذير باشد، از بيلت ۳sp استفاده ميشود. بيلت ۵sp ، انعطاف […]

کلمات کلیدی :
ادامه مطلب
0
سبدخرید