مطالب منتشر شده در دسته ی "شمش و آهن اسفنجی"

شمش 5sp

شمش فولاد (بيلت) در گريدهاي مختلفي از جمله 3sp و 5sp توليد ميشود. بيلت 3sp را انعطاف پذير ميدانند. بنابراين صنايعي که فولاد سازه و قطعات آن نيازمند انعطاف بيشتري است، و بايد نسبت به خواص مکانيکي، مثل پيچش، خمش و کشش انعطاف پذير باشد، از بيلت 3sp استفاده ميشود. بيلت 5sp ، انعطاف پذيري […]

کلمات کلیدی :
ادامه مطلب

شمش 3sp

شمش فولاد (بيلت) در گريدهاي مختلفي از جمله 3sp و 5sp توليد ميشود. بيلت 3sp را انعطاف پذير ميدانند. بنابراين صنايعي که فولاد سازه و قطعات آن نيازمند انعطاف بيشتري است، و بايد نسبت به خواص مکانيکي، مثل پيچش، خمش و کشش انعطاف پذير باشد، از بيلت 3sp استفاده ميشود. بيلت 5sp ، انعطاف پذيري […]

کلمات کلیدی :
ادامه مطلب
0