لیست قیمت ورق گالوانیزه امروز | خرید و فروش آنلاین ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه، بصورت صنعتی و ساختمانی با برند ایرانی و خارجی در سایت فولادسل روزانه در دسترس قرار می گیرد. ضمن آنکه امکان خرید و فروش آنلاین عمده و جزئی را برای مشتریان گرامی فراهم می سازد.

لیست قیمت ورق گالوانیزه ایرانی از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، سمنان، شهرکرد، تاراز، کاشان و هفت الماس به روز می شود. موجودی ورق های گالوانیزه خارجی از کشور چین و قزاق تامین می گردد.

شایان ذکر است لیست قیمت خرید ورق گالوانیزه با تایید و هماهنگی کارشناس فروش ، معتبر می باشد. قیمت هر مترمربع ورق گالوانیزه بر اساس فرمول وزنی ورق های آهن قابل محاسبه خواهد بود. لذا آخرین قیمتهای ورق گالوانیزه را از کارشناسان فولادسل بخواهید.

لیست قیمت ورق گالوانیزه امروز | خرید و فروش آنلاین ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه تاراز

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
لیست قیمت ورق گالوانیزه امروز | خرید و فروش آنلاین ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه چین

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
لیست قیمت ورق گالوانیزه امروز | خرید و فروش آنلاین ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه روی اندود

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
لیست قیمت ورق گالوانیزه امروز | خرید و فروش آنلاین ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه سمنان

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
لیست قیمت ورق گالوانیزه امروز | خرید و فروش آنلاین ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه شهرکرد

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
لیست قیمت ورق گالوانیزه امروز | خرید و فروش آنلاین ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه شهریار تبریز

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
لیست قیمت ورق گالوانیزه امروز | خرید و فروش آنلاین ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
لیست قیمت ورق گالوانیزه امروز | خرید و فروش آنلاین ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه کاشان

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
لیست قیمت ورق گالوانیزه امروز | خرید و فروش آنلاین ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
0