با توجه به تعرفه های آمریکا بر روی سهمیه واردات فولاد ، کمیسیون اروپا (EU) با مشکل افزایش واردات فولاد و انتقال تجارت روبرو است.

به گزارش بازار آهن فولادسل ،اتحادیه اروپا از ماه فوریه یک اقدام دائمی را برای جلوگیری از خسارت به صنعت فولاد کشورهای اروپایی به اجرا گذاشت. کمیسیون اروپا (EC) برنامه ارزیابی اقدامات حفاظتی در مورد محصولات فولادی را در ماه مه آغاز کرد و نتیجه نشان داد که این اقدامات مربوطه در طول دوره اجرا به طور مؤثر عمل می کند.

کمیسیون اروپا این اقدامات حفاظتی را برای محصولات خاص مانند محصولات نورد گرم مورد استفاده در صنعت خودرو تنظیم کرده و لیست معافیت کشورهای در حال توسعه را براساس سهمیه واردات فولاد  به روز خواهد کرد و سهمیه واردات فولاد را از ۵ درصد به ۳ درصد کاهش می دهد.

  • منبع خبر : معدن نیوز