بانک تجارت بلوک ۲.۴۸ درصدی سهام فولاد مبارکه اصفهان را به طور یکجا و نقد و یا اقساط سه ساله با نرخ سود ۲۰ درصد در سال تا شش روز کاری آینده روانه میز فروش بورس تهران می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، بانک تجارت بنا دارد، تعداد یک میلیارد و ۸۶۵ میلیون و ۷۷۵ هزارو ۲۹۳ سهم معادل ۲٫۴۸ درصد از کل سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان را در روز دوشنبه هشتم بهمن ماه امسال به قیمت پایه هر سهم ۵۵۰ تومان روانه میز فروش بازار اول بورس تهران نماید.

شرایط واگذاری این بلوک غیر مدیریتی بطور یکجا و نقد و یا اقساط سه ساله خواهد بود، به طوری که باید ۳۰ درصد از ارزش کل معامله به صورت نقدی حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده و الباقی در قالب شش قسط مساوی با فواصل شش ماهه با نرخ سود ۲۰ درصد سالیانه پرداخت نماید.

حسین مقدم مدیر عامل کارگزاری بانک تجارت در نامه درخواست خود به معاونت بازار بورس تهران تاکید کرده که « قطعیت معامله حداکثر ظرف مدت ۴۱ روز کاری پس از انجام معامله و منوط به پرداخت حصه نقدی ، امضای قرارداد ، تودیع اسناد پرداختنی مربوط به اقساط معامله ، ارائه رسید تأیید شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه مبنی بر درخواست توثیق کل سهام مورد معامله و همچنین علاوه بر توثیق صد درصد سهام مورد معامله ، به میزان ۶۰ درصد از ارزش معامله وثایق شامل یکی از موارد زیر و یا ترکیب آن‌ها اخذ می‌شود.

بر اساس این گزارش ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت یکی از بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به غیراز ضمانت نامه‌های صادره بانک تجارت ، توثیق سهام از بین سهام اعلام شده، به عنوان ۵۰ شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران برای سه ماه اول سال ۱۳۹۷ بجز سهام گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال گذشته و شش ماهه حسابرسی شده سال ۱۳۹۷ زیان ده نبوده ، به قیمت تابلو در زمان اعلام قطعیت معامله به موجب وکالتنامه‌ای با سلب حق عزل و سلب ضامنان و یا وکیل به ” فروشنده” ، وکالت اعطا نمایند که درصورت عدم پرداخت مانده طلب ” فروشنده ” ، ” فروشنده” حق دارد سود و مزایای سهام موضوع وثیقه را از شرکت مربوطه وصول و کل سهام موضوع وثیقه را تملیک و یا مورد معامله و انتقال به هرشخص حقیقی و حقوقی قرار داده و کلیه مطالبات خود و هزینه‌ها و جرائم مترتبه را از محل معامله اوراق سهام و سود و مزایای سهام مورد وثیقه و سایر وثایق برداشت و مانده را درصورت وجود به «خریدار» پرداخت نماید و نیز ارائه وکالت‌نامه های فروش سهام توثیق شده طبق وکالتنامه و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای حداکثر ظرف مدت مذکور خواهد بود.

درصورتی که خریدار هریک از اقساط خود را پرداخت ننماید معادل سپرده حضور در رقابت به عنوان خسارت فروشنده تلقی می‌شود و «خریدار» متعهد به پرداخت می‌باشد.

کلیه سهام توثیق شده و یا ضمانت‌نامه‌های تودیع شده که بابت تضمین پرداخت مانده اقساط اخذ شده است پس از تسویه کامل مطالبات بانک رفع توثیق و مسترد خواهدشد. پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به توثیق سهام و اخذ ضمانت نامه‌ها به عهده خریدار است.

در صورت تعدد خریداران ، با تمامی آن‌ها قرارداد واحد منعقد شده و خریداران به طور تضامنی مسئول پرداخت کلیه اقساط بوده و ضمن ظهرنویسی و تضمین چکهای صادره از طرف یکدیگر قبول دارند، در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط هرکدام از خریداران کلیه اقساط همه خریداران به دین حال تبدیل شده و به طور تضامنی مسئولیت پرداخت کلیه اقساط و جرائم و خسارات وارده را دارند.

  • منبع خبر : فولادسل