مجتمع عظیم فولاد کویر دامغان با هدف افزایش توان تولید ملی در صنعت فولاد و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در زمینی به مساحت ۱۲۵ هکتار واقع در پنج کیلومتری محور دامغان به سمنان احداث شده و زمینه اشتغال بیش از ۱۲۰۰ نفر از نیروهای بومی استان را فراهم آورده است.

رنجبری در خصوص نیاز های بخش خصوصی برای گسترش تولیداتش خاطرنشان کرد: فولاد سازی نیاز به سرمایه و تکنولوژی عطیمی دارد و اگر بتوانیم آن را تامین کنیم بهره بالایی در این حوزه به دست آورده ایم. از سوی دیگر اگر بتوانیم در این حوزه تکنولوژی هایی با سرمایه گذاری پایین تر بیابیم میتوان از ظرفیتهای سرمایه گذاری بهتر استفاده کرد.

به همین منظور در واحد احیای شرکت فولاد کویر دامغان به دنبال تکنولوژی بودیم که بتوانیم بخش خصوصی را در گیر کنیم و برای نخستین بار درایران توانستیم با این تکنولوژی سنگ آهن را مستقیما به آهن اسفنجی تبدیل کنیم. این مهم میتواند نمونه خوبی برای بخش خصوصی و احیای صنایع بالادستی در صنعت فولاد باشد.

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد کویر دامغان درباره حمایت های مالی موسسه مالی و اعتباری نور افزود: خوشبختانه پروژه عظیم فولاد کویر دامغان توانست با حمایت مالی و ایجاد زیر ساختهای مناسب از سرمایه اولیه تا سرمایه در گردش به خوبی دراین راستا عمل کند . و امیدواریم در کشور برای دیگر صنایع نیز چنین موقعیت هایی نیز ایجاد شود تا منابع بانکی به سمت تولیدات هدایت شوند.

مهدی رنجبری در باره مشکلات بخش خصوصی افزود:مشکل اصلی این بخش تامین سرمایه و تکنولوژی هاست و همچنین بحث دیگر محدودیت های موجود است که با حمایت بانک ها می توان برخی مشکلات و ضعف ها را نیز حل کرد و البته نگاه دولت برای رفع برخی چالش ها نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا صنایعی مانند فولاد به صورت زنجیره وار به هم مرتبط بوده و مهمترین کار آن ایجاد شغل است.

وی با اشاره به حمایت مالی و زیر ساختی موسسه ملی و اعتباری نور عنوان کرد: وقتی پشتوانه مالی برای مبادلات تجاری ،خرید و فروش و تولیدات وجودداشته باشد مدیران راحت تر می توانند برای سوآوری ها و نتایج پیش بینی و برنامه ریزی کنند و دراین میان برنامه ریزی بلند مدت راحت تر صورت می گیرد.