رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان اینکه آمریکایی‌ها با شکل دادن FATF می‌خواهند قدرت هسته‌ای ما را کاهش دهند، گفت: در این مسیر دیگرهیچ وتویی مطرح نیست و می‌توانند قدرت دفاعی ما را کاهش دهند.

به گزارش پترو سازه ساحل، سردار وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در نخستین همایش «معماری دفاعی و امنیت نظام اسلامی»، ضمن تبریک ایام ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، گفت: امام فرمودند که زاغه نشینان ولی نعمت ما هستند. امام این بنا را پایه گذاری و معماری کردند و ما امروز بر روی بنایی که ایشان بنا نهادند، این حرکت عظیم را به جلو می‌بریم.

وی افزود: معماری دفاعی بر اساس ترکیب مولفه‌های قدرت است تا با چیدن کنار یکدیگر، محصول بازدارندگی به‌وجود آید.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ادامه داد: معماری یک ضرورت است. نمی‌شود از مجموعه ابعاد مختلف قدرت انتظار داشت بدون معماری محصولی حاصل شود که جامعه را به عزت و کرامت برساند. معماری دفاعی به معنی رضایت از وضعیت کنونی نیست. در این بخش آرمان‌گرایی یک اصل است. ممکن است آرمان‌گرایی به گوشه برود و واقعیت گرایی حاکم شود که این اشتباه است. امام فرمودند «نباید آرمانگرایی را به پای واقعیت گرایی فدا کرد.» معماری دفاعی ترسیم فرآیند سیستم بر توانمندی‌ها و قابلیت‌هاست و این مهم محقق نمی‌شود مگر با آرمانگرایی.

وحیدی تصریح کرد: اگر فرهنگ، اقتصاد و خدمات ما ندانند که به کدام سمت باید حرکت کنند، به خطا خواهند رفت. اگر دستگاه های ما مشق جنگ نکنند در روز موعود شکست می‌خورند. حال جنگ هر دستگاهی متفاوت است. حال اگر جایگاه خود را در معماری پیدا نکنند و تمرین نداشته باشند، به وظیفه خود خوب عمل نخواهند کرد.

وی افزود: حال در این جنگ تمام عیار اقتصادی علت عدم عملکرد دستگاه ها نداشتن تمرین و نداشتن آیین نامه و دستور العمل مناسب شرایط است. در دفاع مقدس هم ما این را داشتیم. عده‌ای نه از سر خیانت بلکه از سر ندانستن، بد عمل می‌کردند. امروز در کشورهای خارجی تمام دستگاه ها بوی امنیت می‌دهند. امروز FATF همین است. آمریکایی‌ها مشکل پولشویی داشتند. پس از مدتی تروریسم را هم وارد آن کردند. پس از آن دیدند، با این کارها نمی‌توانند دست ایران را ببندند، آمدند ایران را هم با آن درگیر کردند.

مسئول دانشگاه دفاع ملی گفت: آن‌ها با شکل دادن FATF می‌خواهند قدرت علمی و هسته‌ای ما را کاهش دهند. دشمن وقتی مشاهده کرد نمی‌تواند با قطعنامه مانع پیشرفت هسته‌ای ما شود، مسائل هسته‌ای را هم جزئی از FATF قرار داد تا به وسیله اجبار در پذیرش آن، مانع پیشرفت ما شوند و در این مسیر دیگر هیچ وتویی مطرح نیست و به راحتی می‌توانند، قدرت دفاعی کشورمان را کاهش دهند.

وی افزود: امروز FATF نه یک دستگاه اقتصادی بلکه یک دستگاه‌ امنیتی است. آنها همه دستگاه‌های خود را امنیتی کرده‌اند تا بتوانند با تمام آنها حمله کنند. ما امروز نیاز به معماری دفاعی و امنیتی قوی داریم و این مهم تنها منحصر به بخش نظامی نیست بلکه باید همه دستگاه‌ها به این موضوع توجه کنند تا بتوانیم آن آیه شریفه را محقق سازیم.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: در مسیر مبارزه با آمریکا نباید ترسید. هرجا که احساس کردیم آن‌ها به ما تسلط دارند باید بدانیم که در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده‌ایم.

  • منبع خبر : مهر