به گزارش پترو سازه ساحل، دقایقی است که از برخی بنکداران میشنویم که پیشنهاد عرضه های نرخ کف بازار میلگرد آجدار مبادی همچون خراسان و یا ذوب آهن اصفهان در دامنه قیمتی حدود ۴۰۵۰ تا ۴۱۵۰ در حال محدود شدن است، بطوریکه شنیدیم برخی از آنها فروش را به فردا واگذار نموده‌اند. پیش تر دیدیم […]

به گزارش پترو سازه ساحل، دقایقی است که از برخی بنکداران میشنویم که پیشنهاد عرضه های نرخ کف بازار میلگرد آجدار مبادی همچون خراسان و یا ذوب آهن اصفهان در دامنه قیمتی حدود ۴۰۵۰ تا ۴۱۵۰ در حال محدود شدن است، بطوریکه شنیدیم برخی از آنها فروش را به فردا واگذار نموده‌اند.

پیش تر دیدیم که نرخ موزون معاملاتی بورس کالا نیز طی چند معامله صورت گرفته اخیر در محدوده قیمتی حدود ۴۰۰۰ تا ۴۰۵۰ تومان مقاومت نمود . شمش فولاد هم در چند معامله اخیر صورت گرفته در بورس کالا، روی مرز ۳۶۵۰ تومان متوقف ماند و پایین تر نرفت…

لذا اگر اذعان شود که بازار مقاطع طویل فولادی، با توجه به سیگنالهای دریافتی، به احتمال زیاد به کف برخورد کرده است، دور از منطق نخواهد بود.

مسئله مهمی که میبایست به آن دقت نمود، پرهیز از اقدامات هیجانی و اتخاذ تصمیم گیری های منطقی است …

در شرایطی قرار گرفته ایم که خبری از نوسانات بازار ارز نیست و نرخ جهانی فولاد هم مدتی است که در خصوص محصول CIS در دریای سیاه شاهد ثبات و آرامش است . فولاد صادراتی ایران هم بنا بر گزارشات مخابره شده از سمت متال بولتن حاکی از حاکم بودن فضایی آرام و روندی کاهشی متاثر از تحریم های آمریکا؛ برای این بازار بوده است.

لذا با توجه به سیگنالهایی دریافتی حاکم بر بازار آهن آلات و با توجه به متغیرهای تاثیر گذار بر ان؛ هرگونه اقدام هیجانی تبعات ناشی از آن در بلند مدت را برای فعال فولادی زنجیره های انتهایی به همراه خواهد داشت .

شرایط حاکم بر بازار فولاد، شرایطی نیست که درآن انتظار کاهش بیشتر قیمتها منطقی دیده شود؛ چراکه همانطوریکه عنوان شد، بنظر میرسد به کف قیمتهای پیشنهادی بازار مقاطع طویل فولادی رسیده باشیم. اما پرهیز از تصمیم گیری های هیجانی و شتاب زده هم همواره سرلوحه و پیشنهاد ما در بازار داخلی فولاد بوده است .

(ارقام در این گزارش با لحاظ مالیات ارزش افزوده درج گردیده‌اند )

  • منبع خبر : فولادسل