ورق گالوانیزه

برای اطلاع از لیست قیمت روز ورق گالوانیزه کاشان از طریق سایت فولادسل اقدام نمایید.جهت دریافت قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد امروز در خبرنامه ما عضو شوید

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه تاراز

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • عرض (mm)
 • رنگ
 • کارخانه
 • تحویل
 • حالت
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه چین

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • عرض (mm)
 • رنگ
 • کارخانه
 • تحویل
 • حالت
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه شهرکرد

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • عرض (mm)
 • رنگ
 • کارخانه
 • تحویل
 • حالت
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه کاشان

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • عرض (mm)
 • رنگ
 • کارخانه
 • تحویل
 • حالت
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه گالوالم

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • عرض (mm)
 • رنگ
 • کارخانه
 • تحویل
 • حالت
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • عرض (mm)
 • رنگ
 • کارخانه
 • تحویل
 • حالت
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر