Print Friendly, PDF & Email

قیمت ورق روغنی

لیست قیمت ورق روغنی / قیمت روز ورق روغنی را از ما بخواهید. فولادسل ، مرکز پخش و واردات انواع ورق روغنی

بدلیل نوسانات قیمت ، در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید.  تلفن :  22878779021

ورق نورد سرد یا ورق روغنی چیست ؟

ورق روغنی ورق هاییست که با تکنولوژی نورد سرد تولید می شوند. در این فرآیند ورق های با ضخامت بالا توسط نورد به ضخامت های پایین تر تبدیل می شوند. در این فرآیند به علت استفاده از نورد سرد کیفیت ظاهری ورق های نورد شده بسیار عالی می باشد، از ین رو از این نوع ورق ها بیشتر در کاربردهایی که ورق، ظاهر جسم را تشکیل می دهد استفاده می شود.
ورق های روغنی به طور کلی و استاندارد از ضخامت ۳۰ صدم میلی متر الی ۳ میلی متر تولید می شوند و دارای دو عرض استاندارد ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۵ سانتی متر هستند.
ورق های نورد سرد (ورق روغنی ) پایه تولید ورق های گالوانیزه (ورق سفید) هستند.
در ضمن ورق های رنگی گالوانیزه (ورق رنگی ) از ورق گالوانیزه تولید می شود. پس صراحتا می توان نتیجه گرفت که پایه تولید ورق رنگی نیز همین ورق های نورد سرد (روغنی ) هستند.

لیست قیمت ورق روغنی :  چهارشنبه – ۲۲ آذر ۱۳۹۶

ردیف عنوان کارخانه ضخامت عرض شهر
1 ورق روغنی روس ۰٫۵ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

روس

0.5

1000

کارخانه

2 ورق روغنی روس ۰٫۵ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

روس

0.5

1250

بنگاه تهران

3 ورق روغنی روس ۰٫۵ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

روس

0.5

1250

کارخانه

4 ورق روغنی روس ۰٫۶ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

روس

0.6

1000

بنگاه تهران

5 ورق روغنی روس ۰٫۶ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

روس

0.6

1000

کارخانه

6 ورق روغنی روس ۰٫۶ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

روس

0.6

1250

بنگاه تهران

7 ورق روغنی روس ۰٫۶ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

روس

0.6

1250

کارخانه

8 ورق روغنی روس ۰٫۷ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

روس

0.7

1000

بنگاه تهران

9 ورق روغنی روس ۰٫۷ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

روس

0.7

1000

کارخانه

10 ورق روغنی روس ۰٫۷ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

روس

0.7

1250

بنگاه تهران

11 ورق روغنی روس ۰٫۷ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

روس

0.7

1250

کارخانه

12 ورق روغنی روس ۰٫۸ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

روس

0.8

1000

بنگاه تهران

13 ورق روغنی روس ۰٫۸ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

روس

0.8

1000

کارخانه

14 ورق روغنی روس ۰٫۸ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

روس

0.8

1250

بنگاه تهران

15 ورق روغنی روس ۰٫۸ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

روس

0.8

1250

کارخانه

16 ورق روغنی روس ۰٫۹ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

روس

0.9

1000

بنگاه تهران

17 ورق روغنی روس ۰٫۹ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

روس

0.9

1000

کارخانه

18 ورق روغنی روس ۰٫۹ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

روس

0.9

1250

بنگاه تهران

19 ورق روغنی روس ۰٫۹ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

روس

0.9

1250

کارخانه

20 ورق روغنی روس ۱ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

روس

1

1000

بنگاه تهران

21 ورق روغنی روس ۱ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

روس

1

1000

کارخانه

22 ورق روغنی روس ۱ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

روس

1

1250

بنگاه تهران

23 ورق روغنی روس ۱ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

روس

1

1250

کارخانه

24 ورق روغنی روس ۱٫۲۵ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

روس

1.25

1000

بنگاه تهران

25 ورق روغنی روس ۱٫۲۵ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

روس

1.25

1000

کارخانه

26 ورق روغنی روس ۱٫۲۵ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

روس

1.25

1250

بنگاه تهران

27 ورق روغنی روس ۱٫۲۵ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

روس

1.25

1250

کارخانه

28 ورق روغنی روس ۱٫۵ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

روس

1.5

1000

بنگاه تهران

29 ورق روغنی روس ۱٫۵ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

روس

1.5

1000

کارخانه

30 ورق روغنی روس ۱٫۵ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

روس

1.5

1250

بنگاه تهران

31 ورق روغنی روس ۱٫۵ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

روس

1.5

1250

کارخانه

32 ورق روغنی روس ۲ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

روس

2

1250

بنگاه تهران

33 ورق روغنی روس ۲ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

روس

2

1250

کارخانه

34 ورق روغنی روس ۲ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

روس

2

1000

بنگاه تهران

35 ورق روغنی روس ۲ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

روس

2

1000

کارخانه

36 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۴ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

0.4

1000

بنگاه تهران

37 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۴ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

0.4

1000

کارخانه

38 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۴ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

0.4

1250

بنگاه تهران

39 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۴ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

0.4

1250

کارخانه

40 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۵ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

0.5

1000

بنگاه تهران

41 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۵ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

0.5

1000

کارخانه

42 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۵ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

0.5

1250

بنگاه تهران

43 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۵ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

0.5

1250

کارخانه

44 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۶ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

0.6

1000

بنگاه تهران

45 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۶ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

0.6

1000

کارخانه

46 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۶ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

0.6

1250

بنگاه تهران

47 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۶ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

0.6

1250

کارخانه

48 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۷ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

0.7

1000

بنگاه تهران

49 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۷ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

0.7

1000

کارخانه

50 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۷ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

0.7

1250

بنگاه تهران

51 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۷ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

0.7

1250

کارخانه

52 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۸ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

0.8

1000

بنگاه تهران

53 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۸ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

0.8

1000

کارخانه

54 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۸ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

0.8

1250

بنگاه تهران

55 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۸ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

0.8

1250

کارخانه

56 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۹ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

0.9

1000

بنگاه تهران

57 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۹ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

0.9

1000

کارخانه

58 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۹ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

0.9

1250

بنگاه تهران

59 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۰٫۹ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

0.9

1250

کارخانه

60 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۱ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

1

1000

بنگاه تهران

61 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۱ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

1

1000

کارخانه

62 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۱ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

1

1250

بنگاه تهران

63 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۱ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

1

1250

کارخانه

64 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۱٫۲۵ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

1.25

1000

بنگاه تهران

65 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۱٫۲۵ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

1.25

1000

کارخانه

66 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۱٫۲۵ عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

1.25

1250

بنگاه تهران

67 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۱٫۲۵ عرض ۱۲۵۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

1.25

1250

کارخانه

68 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۱٫۵ عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

فولاد غرب آسیا

1.5

1000

بنگاه تهران

69 ورق روغنی فولاد غرب آسیا ۱٫۵ عرض ۱۰۰۰ کارخانه

فولاد غرب آسیا

1.5

1000

کارخانه