قیمت تیرآهن هاش سبک (بال پهن سبک)

دسته بندی محصولات

قیمت تیرآهن هاش سبک (بال پهن سبک)

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  فیلتر محصولات

  قیمت هاش سبک اروپایی

  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 12 12شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 55,046
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 25,688
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 32,110
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 25,229
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 25,229
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 22 22شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 59,633
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 24 24شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 59,633
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 26 26شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 59,633
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 28 28شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 58,716
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 30 30شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 59,633
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 32 32شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 63,303
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 34 34شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 63,303
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 36 36شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 64,220
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 40 40شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 45 45شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 63,303
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 50 50شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 61,468
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 55 55شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 60 60شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 10 10شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 55,046
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 12 12شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 55,046
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 25,688
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 32,110
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 25,229
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 25,229

  قیمت هاش سبک فایکو

  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 24,771
  تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 32,110
  تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 25,688
  تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 25,229

  نظر شما

  مراحل سفارش محصول

  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6

  قیمت ورق های فولادی