Print Friendly, PDF & Email

قیمت تیرآهن

لیست قیمت تیرآهن / قیمت روز تیرآهن را از ما بخواهید. فولادسل ، مرکز پخش و واردات انواع تیرآهن

بدلیل نوسانات قیمت ، در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت تیرآهن درخواستی با ما تماس بگیرید.  تلفن :  22878779021

تیرآهن چیست ؟

اگر میخواهید درباره تیرآهن بدانید بایستی بگوییم که تیرآهن اساسی‌ترین پروفیل ساختمانی است که بعضاً در پروژه‌های صنعتی نیز کاربرد دارد.

تیرآهن به سه صورت یافت می‌شود:

  • تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)
  • تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه)
  • تیرآهن IPB (بال پهن)

تیرآهن IPE و INP به ارتفاع ۸۰–۶۰۰ میلیمتر و تیرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰–۱۰۰۰ میلیمتر تولید می‌شود. کاربرد تیرآهن در ساختمان به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه، تیر در پوشش سقف‌ها و پل‌های لانه زنبوری استفاده می‌شود.

تیرآهن IPE
این تیرآهن معمولی و استاندارد I شکل در ایران وجود دارد. این تیرآهن طبق استاندارد اروپا تولید می‌شود و ضخامت بال آن ثابت است.

تیرآهن INP
تیرآهن I شکل که ضخامت بال آنها با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کاهش می‌یابد که این استاندارد کارخانجات روسیه و چین می‌باشد.

تیرآهن IPB
تیرآهن H یا تیر آهن‌های عریض که در آنها طول بال‌ها نسبت به تیرآهن‌های IPE افزایش یافته است.

نکته: علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می‌باشد. به عنوان مثال IPBV نشان دهنده تیرآهن عریض سنگین و IPBL نشان دهنده تیرآهن عریض سبک می‌باشد.

لیست قیمت تیرآهن امروز :  چهارشنبه – ۲۲ آذر ۱۳۹۶

 

ردیف عنوان کارخانه سایز ابعاد شهر قیمت (ریال)
1 تیرآهن 12 ذوب آهن طول 12 بنگاه اصفهان

ذوب آهن

12

12

بنگاه تهران

2400000

2 تیرآهن 12 ذوب آهن طول 12 بنگاه تهران

ذوب آهن

12

12

بنگاه تهران

2440000

3 تیرآهن 12 ذوب آهن طول 12 کارخانه

ذوب آهن

12

12

کارخانه

18700

4 تیرآهن 14 آرین فولاد طول 12 بنگاه تهران

آرین فولاد

14

12

بنگاه تهران

تماس

5 تیرآهن 14 آرین فولاد طول 12 کارخانه

آرین فولاد

14

12

کارخانه

تماس

6 تیرآهن 14 ذوب آهن طول 12 بنگاه تهران

ذوب آهن

14

12

بنگاه تهران

2950000

7 تیرآهن 14 ذوب آهن طول 12 کارخانه

ذوب آهن

14

12

کارخانه

19000

8 تیرآهن 14 فولاد اهواز طول 12 بنگاه تهران

فولاد اهواز

14

12

بنگاه تهران

230000

9 تیرآهن 14 فولاد اهواز طول 12 کارخانه

فولاد اهواز

14

12

کارخانه

تماس

10 تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز طول 12 بنگاه تهران

فولاد ناب تبریز

14

12

بنگاه تهران

220000

11 تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز طول 12 کارخانه

فولاد ناب تبریز

14

12

کارخانه

تماس

12 تیرآهن 14 فولاد یزد طول 12 بنگاه تهران

فولاد یزد

14

12

بنگاه تهران

تماس

13 تیرآهن 14 فولاد یزد طول 12 کارخانه

فولاد یزد

14

12

کارخانه

تماس

14 تیرآهن 14 کرمانشاه طول 12 بنگاه تهران

کرمانشاه

14

12

بنگاه تهران

تماس

15 تیرآهن 14 کرمانشاه طول 12 کارخانه

کرمانشاه

14

12

کارخانه

تماس

16 تیرآهن 16 آرین فولاد طول 12 کارخانه

آرین فولاد

16

12

کارخانه

تماس

17 تیرآهن 16 فولاد یزد طول 12 کارخانه

فولاد یزد

16

12

کارخانه

تماس

18 تیرآهن 16 ذوب آهن طول 12 بنگاه اصفهان

ذوب آهن

16

12

بنگاه اصفهان

2970000

19 تیرآهن 16 ذوب آهن طول 12 بنگاه تهران

ذوب آهن

16

12

بنگاه تهران

2950000

20 تیرآهن 16 ذوب آهن طول 12 کارخانه

ذوب آهن

16

12

کارخانه

18950

21 تیرآهن 16 فولاد اهواز طول 12 بنگاه تهران

فولاد اهواز

16

12

بنگاه تهران

2820000

22 تیرآهن 16 فولاد اهواز طول 12 کارخانه

فولاد اهواز

16

12

کارخانه

تماس

23 تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز طول 12 بنگاه تهران

فولاد ناب تبریز

16

12

بنگاه تهران

تماس

24 تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز طول 12 کارخانه

فولاد ناب تبریز

16

12

کارخانه

تماس

25 تیرآهن 16آرین فولاد طول 12 بنگاه تهران

آرین فولاد

16

12

بنگاه تهران

تماس

26 تیرآهن 16فولاد یزد طول 12 بنگاه تهران

فولاد یزد

16

12

بنگاه تهران

تماس

27 تیرآهن 18 آرین فولاد طول 12 بنگاه تهران

آرین فولاد

18

12

بنگاه تهران

3970000

28 تیرآهن 18 آرین فولاد طول 12 کارخانه

آرین فولاد

18

12

کارخانه

تماس

29 تیرآهن 18 فولاد یزد طول 12 بنگاه تهران

فولاد یزد

18

12

بنگاه تهران

3970000

30 تیرآهن 18 فولاد یزد طول 12 کارخانه

فولاد یزد

18

12

کارخانه

تماس

31 تیرآهن 18 ذوب آهن طول 12 بنگاه اصفهان

ذوب آهن

18

12

بنگاه اصفهان

4310000

32 تیرآهن 18 ذوب آهن طول 12 بنگاه تهران

ذوب آهن

18

12

بنگاه تهران

4330000

33 تیرآهن 18 ذوب آهن طول 12 کارخانه

ذوب آهن

18

12

کارخانه

18950

34 تیرآهن 20 آرین فولاد طول 12 بنگاه تهران

آرین فولاد

20

12

بنگاه تهران

5300000

35 تیرآهن 20 آرین فولاد طول 12 کارخانه

آرین فولاد

20

12

کارخانه

تماس

36 تیرآهن 20 فولاد یزد طول 12 بنگاه تهران

فولاد یزد

20

12

بنگاه تهران

5060000

37 تیرآهن 20 فولاد یزد طول 12 کارخانه

فولاد یزد

20

12

کارخانه

تماس

38 تیرآهن 20 ذوب آهن طول 12 بنگاه اصفهان

ذوب آهن

20

12

بنگاه اصفهان

6750000

39 تیرآهن 20 ذوب آهن طول 12 کارخانه

ذوب آهن

20

12

کارخانه

24600

40 تیرآهن 20 ذوب آهن طول 12بنگاه تهران

ذوب آهن

20

12

بنگاه تهران

680000

41 تیرآهن 20 کره طول 12 بنگاه تهران

کره

20

12

بنگاه تهران

6250000

42 تیرآهن 22 آرین فولاد طول 12 بنگاه تهران

آرین فولاد

22

12

بنگاه تهران

6400000

43 تیرآهن 22 آرین فولاد طول 12 کارخانه

آرین فولاد

22

12

کارخانه

تماس

44 تیرآهن 22 ترک طول 12 بنگاه تهران

ترک

22

12

بنگاه تهران

تماس

45 تیرآهن 22 ذوب آهن طول 12 بنگاه اصفهان

ذوب آهن

22

12

بنگاه اصفهان

6750000

46 تیرآهن 22 ذوب آهن طول 12 بنگاه تهران

ذوب آهن

22

12

بنگاه تهران

7620000

47 تیرآهن 22 ذوب آهن طول 12 کارخانه

ذوب آهن

22

12

کارخانه

24000

48 تیرآهن 22 کره طول 12 بنگاه تهران

کره

22

12

بنگاه تهران

7250000

49 تیرآهن 24 آرین فولاد طول 12 بنگاه تهران

آرین فولاد

24

12

بنگاه تهران

8150000

50 تیرآهن 24 آرین فولاد طول 12 کارخانه

آرین فولاد

24

12

کارخانه

تماس

51 تیرآهن 24 ترک طول 12 بنگاه تهران

ترک

24

12

بنگاه تهران

تماس

52 تیرآهن 24 ذوب آهن طول 12 بنگاه اصفهان

ذوب آهن

24

12

بنگاه اصفهان

7550000

53 تیرآهن 24 ذوب آهن طول 12 بنگاه تهران

ذوب آهن

24

12

بنگاه تهران

9300000

54 تیرآهن 24 ذوب آهن طول 12 کارخانه

ذوب آهن

24

12

کارخانه

تماس

55 تیرآهن 24 کره طول 12 بنگاه تهران

کره

24

12

بنگاه تهران

9100000

56 تیرآهن 27 ذوب آهن طول 12 کارخانه

ذوب آهن

27

12

کارخانه

تماس

57 تیرآهن 27 ترک طول 12 بنگاه تهران

ترک

27

12

بنگاه تهران

تماس

58 تیرآهن 27 ذوب آهن طول 12 بنگاه اصفهان

ذوب آهن

27

12

بنگاه اصفهان

9250000

59 تیرآهن 27 ذوب آهن طول 12 بنگاه تهران

ذوب آهن

27

12

بنگاه تهران

تماس

60 تیرآهن 27 کره طول 12 بنگاه تهران

کره

27

12

بنگاه تهران

10430000

61 تیرآهن 30 ترک طول 12 بنگاه تهران

ترک

30

12

بنگاه تهران

تماس

62 تیرآهن 30 ذوب آهن طول 12 بنگاه اصفهان

ذوب آهن

30

12

بنگاه اصفهان

تماس

63 تیرآهن 30 ذوب آهن طول 12 بنگاه تهران

ذوب آهن

30

12

بنگاه تهران

13300000

64 تیرآهن 30 ذوب آهن طول 12 کارخانه

ذوب آهن

30

12

کارخانه

24400

65 تیرآهن 30 کره طول 12 بنگاه تهران

کره

30

12

بنگاه تهران

12150000