فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن میلگرد

قیمت میلگرد پردیس آذربایجان

قیمت روز میلگرد پردیس آذربایجان

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد پردیس آذربایجان A2 سایز 8…

8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 23,210

میلگرد پردیس آذربایجان A2 سایز 10…

10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 22,290

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 12…

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,030

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 14…

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 16…

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 18…

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 20…

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 22…

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 25…

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 28…

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,480

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 32…

32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,480
مزیت های خرید از فولادسل
نظر شما

مراحل سفارش محصول
 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6