میلگرد ساده

دسته بندی محصولات

میلگرد ساده
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن میلگرد

فولاد آلیاژی ایران

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1 سایز 12 دوازده متری 12شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 17,431
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1 سایز 14 دوازده متری 14شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 17,431
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1 سایز 16 دوازده متری 16شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 17,431
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1 سایز 18 دوازده متری 18شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 20,183
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1 سایز 20 دوازده متری 20شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 20,183
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1 سایز 22 دوازده متری 22شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 17,431
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1 سایز 25 دوازده متری 25شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 17,431
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1 سایز 28 دوازده متری 28شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 17,431
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1 سایز 32 دوازده متری 32شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 17,431

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6