فولاد آلیاژی ایران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن میلگرد

فولاد آلیاژی ایران

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1… 12شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 17,431
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1… 14شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 17,431
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1… 16شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 17,431
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1… 18شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 20,183
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1… 20شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 20,183
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1… 22شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 17,431
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1… 25شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 17,431
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1… 28شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 17,431
میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران A1… 32شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 17,431

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6