ورود / ثبت نام Instagram
74486 021 با ما تماس بگیرید

قیمت میلگرد شاخه

قیمت انواع میلگرد شاخه ،کارخانه سازنده فولادعتیق آدر سهند،بافق یزد،فولاد خراسان،میانه،فروش اعتباری ،ارتباط با کارشناس های فولادسل با شماره 02174486

نام کارخانه سازنده فروشنده قیمت عملیات
میلگرد آجدار 12 بافق یزد
بافق یزد
فولادسل
169,500 ریال
میلگرد آجدار 14 بافق یزد
بافق یزد
فولادسل
167,500 ریال
میلگرد آجدار 16 بافق یزد
بافق یزد
فولادسل
167,500 ریال
میلگرد آجدار 18 بافق یزد
بافق یزد
فولادسل
164,500 ریال
میلگرد آجدار 20 بافق یزد
بافق یزد
فولادسل
164,500 ریال
میلگرد آجدار 22 بافق یزد
بافق یزد
فولادسل
164,500 ریال
میلگرد آجدار 25 بافق یزد
بافق یزد
فولادسل
164,500 ریال
میلگرد آجدار 28 بافق یزد
فولاد خراسان
فولادسل
164,500 ریال
میلگرد آجدار 14 نیشابور
فولاد خراسان
فولادسل
164,000 ریال
میلگرد آجدار 16 نیشابور
فولاد خراسان
فولادسل
164,000 ریال
میلگرد آجدار 18 نیشابور
فولاد خراسان
فولادسل
164,000 ریال
میلگرد آجدار 20 نیشابور
فولاد خراسان
فولادسل
164,000 ریال
میلگرد آجدار 22 نیشابور
فولاد خراسان
فولادسل
164,000 ریال
میلگرد آجدار 25 نیشابور
فولاد خراسان
فولادسل
164,000 ریال
میلگرد آجدار 28 نیشابور
فولاد خراسان
فولادسل
164,000 ریال
میلگرد آجدار 14 میانه
میانه
فولادسل
162,000 ریال
میلگرد آجدار 16 میانه
میانه
فولادسل
162,000 ریال
میلگرد آجدار 18 میانه
میانه
فولادسل
162,000 ریال
میلگرد آجدار 20 میانه
میانه
فولادسل
162,000 ریال
میلگرد آجدار 22 میانه
میانه
فولادسل
162,000 ریال
میلگرد آجدار 25 میانه
میانه
فولادسل
162,000 ریال
میلگرد آجدار 28 میانه
میانه
فولادسل
162,000 ریال
میلگرد آجدار 14 ابهر
فولاد عتیق آذر سهند
فولادسل
161,500 ریال
میلگرد آجدار 16 ابهر
فولاد عتیق آذر سهند
فولادسل
161,500 ریال
میلگرد آجدار 18 ابهر
فولاد عتیق آذر سهند
فولادسل
161,500 ریال
میلگرد آجدار 20 ابهر
فولاد عتیق آذر سهند
فولادسل
161,500 ریال
میلگرد آجدار 22 ابهر
فولاد عتیق آذر سهند
فولادسل
161,500 ریال
میلگرد آجدار 25 ابهر
فولاد عتیق آذر سهند
فولادسل
161,500 ریال
مشاوره رایگان
پر کردن تمام فیلد ها اجباری می باشد