Print Friendly, PDF & Email

قیمت میلگرد آجدار

لیست قیمت میلگرد آجدار / قیمت روز میلگردآجدار را از ما بخواهید. فولادسل ، مرکز پخش و واردات

بدلیل نوسانات قیمت میلگرد آجدار ، در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید.  تلفن :    22878779021

میلگرد چیست ؟ میلگرد (مخفف میله‌ی محکم) همچنین به عنوان فولاد تقویت کننده، فولاد تقویت، یک میله‌ی فولادی یا شبکه‌ای از سیم‌های فولادی استفاده شده به عنوان یک دستگاه کشش در بتن مسلح (آرمه) و سازه‌های بنایی مسلح برای تقویت می‌باشد و بتن را در فشرده سازی حفظ می‌کند. سطح میلگرد اغلب الگو برداری شده است تا یک پیوند بهتری با بتن تشکیل دهد.
میلگرد آجدار چیست ؟
میلگرد های تولید شده بصورت ساده و آجدار میباشند که در نوع آجدار، آج ها بصورت عرضی بوده و در سرتاسر میلگرد نمایان میباشد. آج ها، انواع مختلفی دارد.
انواع میلگرد ها بر اساس استاندارد و آنالیز قدیمی:
میلگرد A1
میلگرد A2
میلگرد A3
چنین میلگردهایی تولید نمیشوند ولی هنوز اصطلاحات آن در بین مردم رواج دارد.
انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی:
میلگرد س 240 (میلگرد ساده)
میلگرد آج 340   – میلگرد آجدار مارپیچ
میلگرد آج 400   – میلگرد آجدار جناقی
میلگرد آج 500   –  میلگرد آجدار مرکب
در حال حاضر تمام میلگردهای بازار تابع چنین استانداردی هستند.

نکته: وقتی نام “میلگردA2” را میشنوید بدانید که منظور همان “میلگرد آج 340” میباشد و منظور از “میلگردA3” ، همان “میلگرد آج 400” میباشد که فقط نام ها ثابت مانده ولی آنالیز و استاندارد آنها کاملا متفاوت میباشد
میلگردهای آجدار با نقطه تسلیم حداقل حدود 500 نیوتن بر متر مربع محدودیت بیشتری برای آرماتورهایی که پیش تنیده نشده باشند دارند. با افزایش در میزان غلظت کربن و منگنز، این امکان در فولاد به‌وجود می‌آید تا میزان نقطه تسلیم آن افزایش یابد، اما چنین افزایشی در میزان کربن می‌تواند موجب پیدایش عیوبی از قبیل کاهش قابلیت جوش‌پذیری شود که همین امر باعث می‌شود تا میلگرد برای استفاده به عنوان آرماتور مناسب نباشد.

لیست قیمت میلگرد آجدار :   چهارشنبه – ۲۲ آذر ۱۳۹۶

ردیف عنوان کارخانه سایز گرید شهر قیمت (ریال)
1 میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۲ گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

12

A3

کارخانه

24450

2 میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۴ گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

14

A3

کارخانه

24150

3 میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۶ گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

16

A3

کارخانه

24050

4 میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۸ گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

18

A3

کارخانه

23150

5 میلگرد آجدار ذوب آهن ۲۰ گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

20

A3

کارخانه

23150

6 میلگرد آجدار ذوب آهن ۲۲ گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

22

A3

کارخانه

22850

7 میلگرد آجدار ذوب آهن ۲۵ گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

25

A3

کارخانه

23150

8 میلگرد آجدار ذوب آهن ۲۸ گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

28

A3

کارخانه

22850

9 میلگرد آجدار ذوب آهن ۳۰ گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

30

A3

کارخانه

22850

10 میلگرد آجدار ذوب آهن ۳۲ گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

32

A3

کارخانه

23150

11 میلگرد آجدار فولاد قزوین ۱۰ گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

10

A3

کارخانه

تماس بگیرید

12 میلگرد آجدار فولاد قزوین ۱۲ گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

12

A3

کارخانه

تماس بگیرید

13 میلگرد آجدار فولاد قزوین ۱۴ گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

14

A3

کارخانه

تماس بگیرید

14 میلگرد آجدار فولاد قزوین ۱۶ گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

16

A3

کارخانه

تماس بگیرید

15 میلگرد آجدار فولاد قزوین ۱۸ گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

18

A3

کارخانه

تماس بگیرید

16 میلگرد آجدار فولاد قزوین ۸ گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

8

A3

کارخانه

تماس بگیرید

17 میلگرد آجدار فولاد کاشان ۱۰ گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

10

A3

کارخانه

24000

18 میلگرد آجدار فولاد کاشان ۱۲ گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

12

A3

کارخانه

24000

19 میلگرد آجدار فولاد کاشان ۱۴ گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

14

A3

کارخانه

22900

20 میلگرد آجدار فولاد کاشان ۱۶ گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

16

A3

کارخانه

22900

21 میلگرد آجدار فولاد کاشان ۱۸ گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

18

A3

کارخانه

22900

22 میلگرد آجدار فولاد کاشان ۲۰ گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

20

A3

کارخانه

22400

23 میلگرد آجدار فولاد کاشان ۲۲ گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

22

A3

کارخانه

22400

24 میلگرد آجدار فولاد کاشان ۲۵ گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

25

A3

کارخانه

22400

25 میلگرد آجدار فولاد کاشان ۲۸ گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

28

A3

کارخانه

22400

26 میلگرد آجدار فولاد کاشان ۳۲ گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

32

A3

کارخانه

22400

27 میلگرد آجدار فولاد کاشان ۳۶ گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

36

A3

کارخانه

22400

28 میلگرد آجدار فولاد کاشان ۴۰ گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

40

A3

کارخانه

22400

29 میلگرد آجدار فولاد کاشان ۸ گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

8

A3

کارخانه

تماس بگیرید

30 میلگرد آجدارآناهیتا گیلان ۱۰ گرید A3 کارخانه

آناهیتا

10

A3

کارخانه

22300

31 میلگرد آجدارآناهیتا گیلان ۱۲گرید A3 کارخانه

آناهیتا

12

A3

کارخانه

22020

32 میلگرد آجدارآناهیتا گیلان ۱۴ گرید A3 کارخانه

آناهیتا

14

A3

کارخانه

22020

33 میلگرد آجدارآناهیتا گیلان ۱۶ گرید A3 کارخانه

آناهیتا

16

A3

کارخانه

22020

34 میلگرد آجدارآناهیتا گیلان ۱۸ گرید A3 کارخانه

آناهیتا

18

A3

کارخانه

22020

35 میلگرد آجدارآناهیتا گیلان ۲۰ گرید A3 کارخانه

آناهیتا

20

A3

کارخانه

22020

36 میلگرد آجدارآناهیتا گیلان ۲۲ گرید A3 کارخانه

آناهیتا

22

A3

کارخانه

22020

37 میلگرد آجدارآناهیتا گیلان ۲۵ گرید A3 کارخانه

آناهیتا

25

A3

کارخانه

22020

38 میلگرد آجدارآناهیتا گیلان ۲۸ گرید A3 کارخانه

آناهیتا

28

A3

کارخانه

22020

39 میلگرد آجدارآناهیتا گیلان ۳۲ گرید A3 کارخانه

آناهیتا

32

A3

کارخانه

22020

40 میلگرد آجدارپرشین فولاد ۱۰ گرید A3 کارخانه

پرشین

10

A3

کارخانه

22200

41 میلگرد آجدارپرشین فولاد ۱۲ گرید A3 کارخانه

پرشین

12

A3

کارخانه

22100

42 میلگرد آجدارپرشین فولاد ۱۴ گرید A3 کارخانه

پرشین

14

A3

کارخانه

21200

43 میلگرد آجدارپرشین فولاد ۱۶ گرید A3 کارخانه

پرشین

16

A3

کارخانه

21200

44 میلگرد آجدارپرشین فولاد ۱۸ گرید A3 کارخانه

پرشین

18

A3

کارخانه

21200

45 میلگرد آجدارپرشین فولاد ۲۰ گرید A3 کارخانه

پرشین

20

A3

کارخانه

21200

46 میلگرد آجدارپرشین فولاد ۲۲ گرید A3 کارخانه

پرشین

22

A3

کارخانه

21200

47 میلگرد آجدارپرشین فولاد ۲۵ گرید A3 کارخانه

پرشین

25

A3

کارخانه

21200

48 میلگرد آجدارپرشین فولاد ۲۸ گرید A3 کارخانه

پرشین

28

A3

کارخانه

21700

49 میلگرد آجدارپرشین فولاد ۳۲ گرید A3 کارخانه

پرشین

32

A3

کارخانه

21700

50 میلگرد آجدارشاهرود ۱۲ گرید A3 کارخانه

شاهرود

12

A3

کارخانه

تماس بگیرید

51 میلگرد آجدارشاهرود ۱۴ گرید A3 کارخانه

شاهرود

14

A3

کارخانه

21000

52 میلگرد آجدارشاهرود ۱۶ گرید A3 کارخانه

شاهرود

16

A3

کارخانه

21000

53 میلگرد آجدارشاهرود ۱۸ گرید A3 کارخانه

شاهرود

18

A3

کارخانه

21000

54 میلگرد آجدارشاهرود ۲۰ گرید A3 کارخانه

شاهرود

20

A3

کارخانه

21000

55 میلگرد آجدارشاهرود ۲۲ گرید A3 کارخانه

شاهرود

22

A3

کارخانه

21000

56 میلگرد آجدارشاهرود ۲۵ گرید A3 کارخانه

شاهرود

25

A3

کارخانه

21000

57 میلگرد آجدارشاهرود ۲۸ گرید A3 کارخانه

شاهرود

28

A3

کارخانه

تماس بگیرید

58 میلگرد آجدارشاهرود ۳۲ گرید A3 کارخانه

شاهرود

32

A3

کارخانه

تماس بگیرید

59 میلگرد آجدارنیشابور ۱۰ گرید A3 کارخانه

نیشابور

10

A3

کارخانه

22350

60 میلگرد آجدارنیشابور ۱۲ گرید A3 کارخانه

نیشابور

12

A3

کارخانه

21800

61 میلگرد آجدارنیشابور ۱۴ گرید A3 کارخانه

نیشابور

14

A3

کارخانه

21250

62 میلگرد آجدارنیشابور ۱۶ گرید A3 کارخانه

نیشابور

16

A3

کارخانه

21250

63 میلگرد آجدارنیشابور ۱۸ گرید A3 کارخانه

نیشابور

18

A3

کارخانه

21250

64 میلگرد آجدارنیشابور ۲۰ گرید A3 کارخانه

نیشابور

20

A3

کارخانه

21250

65 میلگرد آجدارنیشابور ۲۲ گرید A3 کارخانه

نیشابور

22

A3

کارخانه

21250

66 میلگرد آجدارنیشابور ۲۵ گرید A3 کارخانه

نیشابور

25

A3

کارخانه

21250

67 میلگرد آجدارنیشابور ۲۸ گرید A3 کارخانه

نیشابور

28

A3

کارخانه

21250

68 میلگرد آجدارنیشابور ۳۲ گرید A3 کارخانه

نیشابور

32

A3

کارخانه

21800

69 میلگرد آجدارهیربد ۱۰ گرید A2 کارخانه

هیربد

10

A3

کارخانه

تماس بگیرید