امیرکبیر خزر
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن میلگرد

امیرکبیر خزر

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 10شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 16,745
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 12شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 14شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15,660
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 16شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15,660
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 18شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15,566
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 20شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15,566
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 22شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15,566
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 25شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15,566
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 28شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15,377
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 32شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15,566

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6