خلیج فارس
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

خلیج فارس

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 10شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 12شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 14شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 13,349
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 16شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 13,349
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 18شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 13,349
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 20شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 13,349
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 24شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 13,349
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 26شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 13,349
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 28شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 13,349

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6