ذوب آهن اصفهان
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن میلگرد

ذوب آهن اصفهان

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 14شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15,229
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 16شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15,229
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 18شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15,138
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 20شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15,138
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 22شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15,138
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 25شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15,138
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 28شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 14,954
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 32شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15,138

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6