فایکو
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن میلگرد

فایکو

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 10… 10شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 16,284
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 12… 12شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 14… 14شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15,229
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 16… 16شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15,229
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 18… 18شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15,046
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 20… 20شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15,046
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 22… 22شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15,138
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 25… 25شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15,138
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 32… 32شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15,138

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6