فولاد کویر کاشان
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن میلگرد

فولاد کویر کاشان

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 12شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 12,500
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 14شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,500
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 16شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 18شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 20شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 22شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 25شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 28شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 30شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 32شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 36شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 40شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6