نورد فولاد نوین متین
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن میلگرد

نورد فولاد نوین متین

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 10شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 12,500
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 12شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 24,500
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 14شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420,000
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 16شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420,000
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 18شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420,000
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 20شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420,000
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 22شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420,000
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 25شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420,000
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 28شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420,000
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 32شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420,000

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6