فولاد کویر کاشان
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن میلگرد

فولاد کویر کاشان

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان… 5.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 12,500
میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان… 6کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,500
میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان… 6.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان… 8کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان… 10کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان… 11کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان… 12کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان… 12.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان… 13کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان… 14کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000
میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان… 16.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420,000

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6