Print Friendly, PDF & Email

نبشی و ناودانی

ردیف عنوان کارخانه ضخامت طول تحویل قیمت (ریال)
1 ناودانی استیل 10 ناب تبریز ضخامت 10 طول 6 کارخانه

ناب تبریز

10

6

کارخانه

0

2 ناودانی استیل 12 ناب تبریز ضخامت 12 طول 6 بنگاه تهران

ناب تبریز

12

6

بنگاه تهران

0

3 ناودانی استیل 14 ناب تبریز ضخامت 14 طول 6 کارخانه

ناب تبریز

14

6

کارخانه

0

4 ناودانی استیل 16 ناب تبریز ضخامت 16 طول 6 بنگاه تهران

ناب تبریز

16

6

بنگاه تهران

0

5 ناودانی استیل 8 ناب تبریز ضخامت 8 طول 6 بنگاه تهران

ناب تبریز

8

6

بنگاه تهران

0

6 ناودانی ناب تبریز ضخامت 10 طول 12 کارخانه

ناب تبریز

10

6

کارخانه

16800

7 ناودانی ناب تبریز ضخامت 10 طول 6 کارخانه

ناب تبریز

10

6

کارخانه

16700

8 ناودانی ناب تبریز ضخامت 12 طول 12 کارخانه

ناب تبریز

12

6

کارخانه

16800

9 ناودانی ناب تبریز ضخامت 12 طول 6 کارخانه

ناب تبریز

12

6

کارخانه

16700

10 ناودانی ناب تبریز ضخامت 14 طول 12 کارخانه

ناب تبریز

14

6

کارخانه

17000

11 ناودانی ناب تبریز ضخامت 14 طول 6 کارخانه

ناب تبریز

14

6

کارخانه

16900

12 ناودانی ناب تبریز ضخامت 16 طول 12 کارخانه

ناب تبریز

16

6

کارخانه

0

13 ناودانی ناب تبریز ضخامت 16 طول 6 کارخانه

ناب تبریز

16

6

کارخانه

0

14 ناودانی ناب تبریز ضخامت 8 طول 12 بنگاه تهران

ناب تبریز

8

6

کارخانه

0

15 ناودانی ناب تبریز ضخامت 8 طول 6 بنگاه تهران

ناب تبریز

8

6

کارخانه

0

16 نبشی ۱۰ فولاد آریان ضخامت ۱۰ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد آریان

10

6

بنگاه تهران

20300

17 نبشی ۱۰ فولاد آریان ضخامت ۱۰ طول ۶ کارخانه

فولاد آریان

10

6

کارخانه

20100

18 نبشی ۱۰ فولاد اسپیرال ضخامت ۱۰ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

10

6

بنگاه تهران

20500

19 نبشی ۱۰ فولاد اسپیرال ضخامت ۱۰ طول ۶ کارخانه

فولاد اسپیرال

10

6

کارخانه

20500

20 نبشی ۱۰ فولاد تبریز ۱۰ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

10

6

بنگاه تهران

21000

21 نبشی ۱۰ فولاد تبریز ضخامت ۱۰ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

10

6

کارخانه

21000

22 نبشی ۱۰ فولاد تبریز ضخامت ۸ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

10

6

کارخانه

21000

23 نبشی ۱۰ کارخانجات مشهد ضخامت ۱۰ طول ۶ بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

10

6

بنگاه تهران

20600

24 نبشی ۱۰ کارخانجات مشهد ضخامت ۱۰ طول ۶ کارخانه

کارخانجات مشهد

10

6

کارخانه

20600

25 نبشی ۱۲ فولاد آریان ضخامت ۱۲ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد آریان

12

6

بنگاه تهران

تماس

26 نبشی ۱۲ فولاد آریان ضخامت ۱۲ طول ۶ کارخانه

فولاد آریان

12

6

کارخانه

تماس

27 نبشی ۱۲ فولاد اسپیرال ضخامت ۱۲ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

12

6

بنگاه تهران

20500

28 نبشی ۱۲ فولاد اسپیرال ضخامت ۱۲ طول ۶ کارخانه

فولاد اسپیرال

12

6

کارخانه

0

29 نبشی ۱۲ فولاد تبریز ضخامت ۱۲ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

12

6

بنگاه تهران

21000

30 نبشی ۱۲ فولاد تبریز ضخامت ۱۲ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

12

6

کارخانه

21000

31 نبشی ۱۲ کارخانجات مشهد ضخامت ۱۲ طول ۶ بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

12

6

بنگاه تهران

20600

32 نبشی ۱۲ کارخانجات مشهد ضخامت ۱۲ طول ۶ کارخانه

کارخانجات مشهد

12

6

کارخانه

20600

33 نبشی ۲٫۵ فولاد اسپیرال ضخامت ۲/۵ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

2.5

6

بنگاه تهران

تماس

34 نبشی ۲٫۵ فولاد اسپیرال ضخامت ۲/۵ طول ۶ کارخانه

فولاد اسپیرال

2/5

6

کارخانه

تماس

35 نبشی ۲٫۵ فولاد تبریز ضخامت ۲/۵ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

2.5

6

بنگاه تهران

تماس

36 نبشی ۲٫۵ فولاد تبریز ضخامت ۲/۵ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

2.5

6

کارخانه

تماس

37 نبشی ۲٫۵ کارخانجات مشهد ضخامت ۲/۵ طول ۶ بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

2.5

6

بنگاه تهران

20600

38 نبشی ۲٫۵ کارخانجات مشهد ضخامت ۲/۵ طول ۶ کارخانه

کارخانجات مشهد

2.5

6

کارخانه

20600

39 نبشی ۳ فولاد اسپیرال ضخامت ۳ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

3

6

بنگاه تهران

20500

40 نبشی ۳ فولاد اسپیرال ضخامت ۳ طول ۶ کارخانه

فولاد اسپیرال

3

6

کارخانه

20500

41 نبشی ۳ فولاد تبریز ضخامت ۳ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

3

6

بنگاه تهران

21000

42 نبشی ۳ فولاد تبریز ضخامت ۳ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

3

6

کارخانه

21000

43 نبشی ۳ کارخانجات مشهد ضخامت ۳ طول ۶ بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

3

6

بنگاه تهران

20600

44 نبشی ۳ کارخانجات مشهد ضخامت ۳ طول ۶ کارخانه

کارخانجات مشهد

3

6

کارخانه

20600

45 نبشی ۴ فولاد آریان ضخامت ۴ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد آریان

4

6

بنگاه تهران

20300

46 نبشی ۴ فولاد آریان ضخامت ۴ طول ۶ کارخانه

فولاد آریان

4

6

کارخانه

20100

47 نبشی ۴ فولاد اسپیرال ضخامت ۴ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

4

6

بنگاه تهران

20500

48 نبشی ۴ فولاد اسپیرال ضخامت ۴ طول ۶ کارخانه

فولاد اسپیرال

4

6

کارخانه

20500

49 نبشی ۴ فولاد تبریز ضخامت ۴ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

4

6

بنگاه تهران

21000

50 نبشی ۴ فولاد تبریز ضخامت ۴ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

4

6

کارخانه

21000

51 نبشی ۴ کارخانجات مشهد ضخامت ۴ طول ۶ بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

4

6

بنگاه تهران

20600

52 نبشی ۴ کارخانجات مشهد ضخامت ۴ طول ۶ کارخانه

کارخانجات مشهد

4

6

کارخانه

20600

53 نبشی ۵ فولاد آریان ضخامت ۵ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد آریان

5

6

بنگاه تهران

20300

54 نبشی ۵ فولاد آریان ضخامت ۵ طول ۶ کارخانه

فولاد آریان

5

6

کارخانه

20100

55 نبشی ۵ فولاد اسپیرال ضخامت ۵ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

5

6

بنگاه تهران

20500

56 نبشی ۵ فولاد اسپیرال ضخامت ۵ طول ۶ کارخانه

فولاد اسپیرال

5

6

کارخانه

20500

57 نبشی ۵ فولاد تبریز ضخامت ۴ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

5

6

بنگاه تهران

21000

58 نبشی ۵ فولاد تبریز ضخامت ۴ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

5

6

کارخانه

21000

59 نبشی ۵ فولاد تبریز ضخامت ۵ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

5

6

بنگاه تهران

21000

60 نبشی ۵ فولاد تبریز ضخامت ۵ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

5

6

کارخانه

21000

61 نبشی ۵ کارخانجات مشهد ضخامت ۵ طول ۶ بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

5

6

بنگاه تهران

20600

62 نبشی ۵ کارخانجات مشهد ضخامت ۵ طول ۶ کارخانه

کارخانجات مشهد

5

6

کارخانه

20600

63 نبشی ۶ فولاد آریان ضخامت ۶ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد آریان

6

6

بنگاه تهران

20300

64 نبشی ۶ فولاد آریان ضخامت ۶ طول ۶ کارخانه

فولاد آریان

6

6

کارخانه

20100

65 نبشی ۶ فولاد اسپیرال ضخامت ۶ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

6

6

بنگاه تهران

20500

66 نبشی ۶ فولاد اسپیرال ضخامت ۶ طول ۶ کارخانه

فولاد اسپیرال

6

6

کارخانه

20500

67 نبشی ۶ فولاد تبریز ضخامت ۴ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

6

6

بنگاه تهران

21000

68 نبشی ۶ فولاد تبریز ضخامت ۴ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

6

6

کارخانه

21000

69 نبشی ۶ فولاد تبریز ضخامت ۵ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

6

6

بنگاه تهران

21000