Print Friendly, PDF & Email

قیمت نبشی و ناودانی استیل

ردیف عنوان کارخانه ضخامت طول محل تحویل قیمت
1 ناودانی استیل 12 ناب تبریز ضخامت 12 طول 6 بنگاه تهران

ناب تبریز

12

6

بنگاه تهران

0

2 ناودانی استیل 14 ناب تبریز ضخامت 14 طول 6 کارخانه

ناب تبریز

14

6

کارخانه

0

3 ناودانی استیل 16 ناب تبریز ضخامت 16 طول 6 بنگاه تهران

ناب تبریز

16

6

بنگاه تهران

0

4 ناودانی استیل 8 ناب تبریز ضخامت 8 طول 6 بنگاه تهران

ناب تبریز

8

6

بنگاه تهران

0

5 نبشی استیل 10 فولاد آریان ضخامت 10 طول 6 بنگاه تهران

فولاد آریان

10

6

بنگاه تهران

0

6 نبشی استیل 10 فولاد آریان ضخامت 10 طول 6 کارخانه

فولاد آریان

10

6

کارخانه

0

7 نبشی استیل 10 فولاد اسپیرال ضخامت 10 طول 6 بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

10

6

بنگاه تهران

0

8 نبشی استیل 10 فولاد اسپیرال ضخامت 10 طول 6 کارخانه

فولاد اسپیرال

10

6

کارخانه

0

9 نبشی استیل 10 فولاد تبریز 10 طول 6 بنگاه تهران

فولاد تبریز

10

6

بنگاه تهران

0

10 نبشی استیل 10 فولاد تبریز ضخامت 10 طول 6 کارخانه

فولاد تبریز

10

6

کارخانه

0

11 نبشی استیل 10 کارخانجات مشهد ضخامت 10 طول 6 بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

10

6

بنگاه تهران

0

12 نبشی استیل 10 کارخانجات مشهد ضخامت 10 طول 6 کارخانه

کارخانجات مشهد

10

6

کارخانه

0

13 نبشی استیل 12 فولاد آریان ضخامت 12 طول 6 بنگاه تهران

فولاد آریان

12

6

بنگاه تهران

0

14 نبشی استیل 12 فولاد آریان ضخامت 12 طول 6 کارخانه

فولاد آریان

12

6

کارخانه

0

15 نبشی استیل 12 فولاد اسپیرال ضخامت 12 طول 6 بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

12

6

بنگاه تهران

0

16 نبشی استیل 12 فولاد اسپیرال ضخامت 12 طول 6 کارخانه

فولاد اسپیرال

12

6

کارخانه

0

17 نبشی استیل 12 فولاد تبریز ضخامت 12 طول 6 بنگاه تهران

فولاد تبریز

12

6

بنگاه تهران

0

18 نبشی استیل 12 فولاد تبریز ضخامت 12 طول 6 کارخانه

فولاد تبریز

12

6

کارخانه

0

19 نبشی استیل 12 کارخانجات مشهد ضخامت 12 طول 6 بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

12

6

بنگاه تهران

0

20 نبشی استیل 12 کارخانجات مشهد ضخامت 12 طول 6 کارخانه

کارخانجات مشهد

12

6

کارخانه

0

21 نبشی استیل 2.5 فولاد اسپیرال ضخامت 2/5 طول 6 بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

2.5

6

بنگاه تهران

0

22 نبشی استیل 2.5 فولاد اسپیرال ضخامت 2/5 طول 6 کارخانه

فولاد اسپیرال

2/5

6

کارخانه

0

23 نبشی استیل 2.5 فولاد تبریز ضخامت 2/5 طول 6 بنگاه تهران

فولاد تبریز

2.5

6

بنگاه تهران

0

24 نبشی استیل 2.5 فولاد تبریز ضخامت 2/5 طول 6 کارخانه

فولاد تبریز

2.5

6

کارخانه

0

25 نبشی استیل 2.5 کارخانجات مشهد ضخامت 2/5 طول 6 بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

2.5

6

بنگاه تهران

0

26 نبشی استیل 2.5 کارخانجات مشهد ضخامت 2/5 طول 6 کارخانه

کارخانجات مشهد

2.5

6

کارخانه

0

27 نبشی استیل 3 فولاد اسپیرال ضخامت 3 طول 6 بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

3

6

بنگاه تهران

0

28 نبشی استیل 3 فولاد اسپیرال ضخامت 3 طول 6 کارخانه

فولاد اسپیرال

3

6

کارخانه

0

29 نبشی استیل 3 فولاد تبریز ضخامت 3 طول 6 بنگاه تهران

فولاد تبریز

3

6

بنگاه تهران

0

30 نبشی استیل 3 فولاد تبریز ضخامت 3 طول 6 کارخانه

فولاد تبریز

3

6

کارخانه

0

31 نبشی استیل 3 کارخانجات مشهد ضخامت 3 طول 6 بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

3

6

بنگاه تهران

0

32 نبشی استیل 3 کارخانجات مشهد ضخامت 3 طول 6 کارخانه

کارخانجات مشهد

3

6

کارخانه

0

33 نبشی استیل 4 فولاد آریان ضخامت 4 طول 6 بنگاه تهران

فولاد آریان

4

6

بنگاه تهران

0

34 نبشی استیل 4 فولاد آریان ضخامت 4 طول 6 کارخانه

فولاد آریان

4

6

کارخانه

0

35 نبشی استیل 4 فولاد اسپیرال ضخامت 4 طول 6 بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

4

6

بنگاه تهران

0

36 نبشی استیل 4 فولاد اسپیرال ضخامت 4 طول 6 کارخانه

فولاد اسپیرال

4

6

کارخانه

0

37 نبشی استیل 4 فولاد تبریز ضخامت 4 طول 6 بنگاه تهران

فولاد تبریز

4

6

بنگاه تهران

0

38 نبشی استیل 4 فولاد تبریز ضخامت 4 طول 6 کارخانه

فولاد تبریز

4

6

کارخانه

0

39 نبشی استیل 4 کارخانجات مشهد ضخامت 4 طول 6 بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

4

6

بنگاه تهران

0

40 نبشی استیل 4 کارخانجات مشهد ضخامت 4 طول 6 کارخانه

کارخانجات مشهد

4

6

کارخانه

0

41 نبشی استیل 5 فولاد آریان ضخامت 5 طول 6 بنگاه تهران

فولاد آریان

5

6

بنگاه تهران

0

42 نبشی استیل 5 فولاد آریان ضخامت 5 طول 6 کارخانه

فولاد آریان

5

6

کارخانه

0

43 نبشی استیل 5 فولاد اسپیرال ضخامت 5 طول 6 بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

5

6

بنگاه تهران

0

44 نبشی استیل 5 فولاد اسپیرال ضخامت 5 طول 6 کارخانه

فولاد اسپیرال

5

6

کارخانه

0

45 نبشی استیل 5 فولاد تبریز ضخامت 5 طول 6 بنگاه تهران

فولاد تبریز

5

6

بنگاه تهران

0

46 نبشی استیل 5 فولاد تبریز ضخامت 5 طول 6 کارخانه

فولاد تبریز

5

6

کارخانه

0

47 نبشی استیل 5 کارخانجات مشهد ضخامت 5 طول 6 بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

5

6

بنگاه تهران

0

48 نبشی استیل 5 کارخانجات مشهد ضخامت 5 طول 6 کارخانه

کارخانجات مشهد

5

6

کارخانه

0

49 نبشی استیل 6 فولاد آریان ضخامت 6 طول 6 بنگاه تهران

فولاد آریان

6

6

بنگاه تهران

0

50 نبشی استیل 6 فولاد آریان ضخامت 6 طول 6 کارخانه

فولاد آریان

6

6

کارخانه

0

51 نبشی استیل 6 فولاد اسپیرال ضخامت 6 طول 6 بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

6

6

بنگاه تهران

0

52 نبشی استیل 6 فولاد اسپیرال ضخامت 6 طول 6 کارخانه

فولاد اسپیرال

6

6

کارخانه

0

53 نبشی استیل 6 فولاد تبریز ضخامت 6 طول 6 بنگاه تهران

فولاد تبریز

6

6

بنگاه تهران

0

54 نبشی استیل 6 فولاد تبریز ضخامت 6 طول 6 بنگاه تهران

فولاد تبریز

6

6

بنگاه تهران

0

55 نبشی استیل 6 فولاد تبریز ضخامت 6 طول 6 کارخانه

فولاد تبریز

6

6

کارخانه

0

56 نبشی استیل 6 کارخانجات مشهد ضخامت 6 طول 6 بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

6

6

بنگاه تهران

0

57 نبشی استیل 6 کارخانجات مشهد ضخامت 6 طول 6 کارخانه

کارخانجات مشهد

6

6

کارخانه

0

58 نبشی استیل 8 فولاد آریان ضخامت 8 طول 6 بنگاه تهران

فولاد آریان

8

6

بنگاه تهران

0

59 نبشی استیل 8 فولاد آریان ضخامت 8 طول 6 کارخانه

فولاد آریان

8

6

کارخانه

0

60 نبشی استیل 8 فولاد اسپیرال ضخامت 8 طول 6 بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

8

6

بنگاه تهران

0

61 نبشی استیل 8 فولاد اسپیرال ضخامت 8 طول 6 کارخانه

فولاد اسپیرال

8

6

کارخانه

0

62 نبشی استیل 8 فولاد تبریز ضخامت 8 طول 6 بنگاه تهران

فولاد تبریز

8

6

بنگاه تهران

0

63 نبشی استیل 8 فولاد تبریز ضخامت 8 طول 6 کارخانه

فولاد تبریز

8

6

کارخانه

0

64 نبشی استیل 8 کارخانجات مشهد ضخامت 8 طول 6 بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

8

6

بنگاه تهران

0

65 نبشی استیل 8 کارخانجات مشهد ضخامت 8 طول 6 کارخانه

کارخانجات مشهد

8

6

کارخانه

0