Print Friendly, PDF & Email

قیمت نبشی

ردیف عنوان کارخانه ضخامت طول محل تحویل قیمت (ریال)
1 نبشی ۱۰ فولاد آریان ضخامت ۱۰ طول ۶ کارخانه

فولاد آریان

10

6

کارخانه

20100

2 نبشی ۱۰ فولاد اسپیرال ضخامت ۱۰ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

10

6

بنگاه تهران

20500

3 نبشی ۱۰ فولاد اسپیرال ضخامت ۱۰ طول ۶ کارخانه

فولاد اسپیرال

10

6

کارخانه

20500

4 نبشی ۱۰ فولاد تبریز ۱۰ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

10

6

بنگاه تهران

21000

5 نبشی ۱۰ فولاد تبریز ضخامت ۱۰ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

10

6

کارخانه

21000

6 نبشی ۱۰ فولاد تبریز ضخامت ۸ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

10

6

کارخانه

21000

7 نبشی ۱۰ کارخانجات مشهد ضخامت ۱۰ طول ۶ بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

10

6

بنگاه تهران

20600

8 نبشی ۱۰ کارخانجات مشهد ضخامت ۱۰ طول ۶ کارخانه

کارخانجات مشهد

10

6

کارخانه

20600

9 نبشی ۱۲ فولاد آریان ضخامت ۱۲ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد آریان

12

6

بنگاه تهران

تماس

10 نبشی ۱۲ فولاد آریان ضخامت ۱۲ طول ۶ کارخانه

فولاد آریان

12

6

کارخانه

تماس

11 نبشی ۱۲ فولاد اسپیرال ضخامت ۱۲ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

12

6

بنگاه تهران

20500

12 نبشی ۱۲ فولاد اسپیرال ضخامت ۱۲ طول ۶ کارخانه

فولاد اسپیرال

12

6

کارخانه

0

13 نبشی ۱۲ فولاد تبریز ضخامت ۱۲ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

12

6

بنگاه تهران

21000

14 نبشی ۱۲ فولاد تبریز ضخامت ۱۲ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

12

6

کارخانه

21000

15 نبشی ۱۲ کارخانجات مشهد ضخامت ۱۲ طول ۶ بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

12

6

بنگاه تهران

20600

16 نبشی ۱۲ کارخانجات مشهد ضخامت ۱۲ طول ۶ کارخانه

کارخانجات مشهد

12

6

کارخانه

20600

17 نبشی ۲٫۵ فولاد اسپیرال ضخامت ۲/۵ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

2.5

6

بنگاه تهران

تماس

18 نبشی ۲٫۵ فولاد اسپیرال ضخامت ۲/۵ طول ۶ کارخانه

فولاد اسپیرال

2/5

6

کارخانه

تماس

19 نبشی ۲٫۵ فولاد تبریز ضخامت ۲/۵ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

2.5

6

بنگاه تهران

تماس

20 نبشی ۲٫۵ فولاد تبریز ضخامت ۲/۵ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

2.5

6

کارخانه

تماس

21 نبشی ۲٫۵ کارخانجات مشهد ضخامت ۲/۵ طول ۶ بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

2.5

6

بنگاه تهران

20600

22 نبشی ۲٫۵ کارخانجات مشهد ضخامت ۲/۵ طول ۶ کارخانه

کارخانجات مشهد

2.5

6

کارخانه

20600

23 نبشی ۳ فولاد اسپیرال ضخامت ۳ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

3

6

بنگاه تهران

20500

24 نبشی ۳ فولاد اسپیرال ضخامت ۳ طول ۶ کارخانه

فولاد اسپیرال

3

6

کارخانه

20500

25 نبشی ۳ فولاد تبریز ضخامت ۳ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

3

6

بنگاه تهران

21000

26 نبشی ۳ فولاد تبریز ضخامت ۳ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

3

6

کارخانه

21000

27 نبشی ۳ کارخانجات مشهد ضخامت ۳ طول ۶ بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

3

6

بنگاه تهران

20600

28 نبشی ۳ کارخانجات مشهد ضخامت ۳ طول ۶ کارخانه

کارخانجات مشهد

3

6

کارخانه

20600

29 نبشی ۴ فولاد آریان ضخامت ۴ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد آریان

4

6

بنگاه تهران

20300

30 نبشی ۴ فولاد آریان ضخامت ۴ طول ۶ کارخانه

فولاد آریان

4

6

کارخانه

20100

31 نبشی ۴ فولاد اسپیرال ضخامت ۴ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

4

6

بنگاه تهران

20500

32 نبشی ۴ فولاد اسپیرال ضخامت ۴ طول ۶ کارخانه

فولاد اسپیرال

4

6

کارخانه

20500

33 نبشی ۴ فولاد تبریز ضخامت ۴ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

4

6

بنگاه تهران

21000

34 نبشی ۴ فولاد تبریز ضخامت ۴ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

4

6

کارخانه

21000

35 نبشی ۴ کارخانجات مشهد ضخامت ۴ طول ۶ بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

4

6

بنگاه تهران

20600

36 نبشی ۴ کارخانجات مشهد ضخامت ۴ طول ۶ کارخانه

کارخانجات مشهد

4

6

کارخانه

20600

37 نبشی ۵ فولاد آریان ضخامت ۵ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد آریان

5

6

بنگاه تهران

20300

38 نبشی ۵ فولاد آریان ضخامت ۵ طول ۶ کارخانه

فولاد آریان

5

6

کارخانه

20100

39 نبشی ۵ فولاد اسپیرال ضخامت ۵ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

5

6

بنگاه تهران

20500

40 نبشی ۵ فولاد اسپیرال ضخامت ۵ طول ۶ کارخانه

فولاد اسپیرال

5

6

کارخانه

20500

41 نبشی ۵ فولاد تبریز ضخامت ۴ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

5

6

بنگاه تهران

21000

42 نبشی ۵ فولاد تبریز ضخامت ۴ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

5

6

کارخانه

21000

43 نبشی ۵ فولاد تبریز ضخامت ۵ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

5

6

بنگاه تهران

21000

44 نبشی ۵ فولاد تبریز ضخامت ۵ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

5

6

کارخانه

21000

45 نبشی ۵ کارخانجات مشهد ضخامت ۵ طول ۶ بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

5

6

بنگاه تهران

20600

46 نبشی ۵ کارخانجات مشهد ضخامت ۵ طول ۶ کارخانه

کارخانجات مشهد

5

6

کارخانه

20600

47 نبشی ۶ فولاد آریان ضخامت ۶ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد آریان

6

6

بنگاه تهران

20300

48 نبشی ۶ فولاد آریان ضخامت ۶ طول ۶ کارخانه

فولاد آریان

6

6

کارخانه

20100

49 نبشی ۶ فولاد اسپیرال ضخامت ۶ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

6

6

بنگاه تهران

20500

50 نبشی ۶ فولاد اسپیرال ضخامت ۶ طول ۶ کارخانه

فولاد اسپیرال

6

6

کارخانه

20500

51 نبشی ۶ فولاد تبریز ضخامت ۴ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

6

6

بنگاه تهران

21000

52 نبشی ۶ فولاد تبریز ضخامت ۴ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

6

6

کارخانه

21000

53 نبشی ۶ فولاد تبریز ضخامت ۵ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

6

6

بنگاه تهران

21000

54 نبشی ۶ فولاد تبریز ضخامت ۵ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

6

6

کارخانه

21000

55 نبشی ۶ فولاد تبریز ضخامت ۶ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

6

6

بنگاه تهران

21000

56 نبشی ۶ فولاد تبریز ضخامت ۶ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

6

6

بنگاه تهران

21000

57 نبشی ۶ فولاد تبریز ضخامت ۶ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

6

6

کارخانه

21000

58 نبشی ۶ کارخانجات مشهد ضخامت ۶ طول ۶ بنگاه تهران

کارخانجات مشهد

6

6

بنگاه تهران

20600

59 نبشی ۶ کارخانجات مشهد ضخامت ۶ طول ۶ کارخانه

کارخانجات مشهد

6

6

کارخانه

20600

60 نبشی ۷ فولاد تبریز ضخامت ۴ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

8

6

کارخانه

21000

61 نبشی ۷ فولاد تبریز ضخامت ۵ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

8

6

کارخانه

21000

62 نبشی ۷ فولاد تبریز ضخامت ۶ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

8

6

کارخانه

21000

63 نبشی ۸ فولاد آریان ضخامت ۸ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد آریان

8

6

بنگاه تهران

20300

64 نبشی ۸ فولاد آریان ضخامت ۸ طول ۶ کارخانه

فولاد آریان

8

6

کارخانه

20100

65 نبشی ۸ فولاد اسپیرال ضخامت ۸ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد اسپیرال

8

6

بنگاه تهران

20500

66 نبشی ۸ فولاد اسپیرال ضخامت ۸ طول ۶ کارخانه

فولاد اسپیرال

8

6

کارخانه

20500

67 نبشی ۸ فولاد تبریز ضخامت ۷ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

8

6

کارخانه

21000

68 نبشی ۸ فولاد تبریز ضخامت ۸ طول ۶ بنگاه تهران

فولاد تبریز

8

6

بنگاه تهران

21000

69 نبشی ۸ فولاد تبریز ضخامت ۸ طول ۶ کارخانه

فولاد تبریز

8

6

کارخانه

21000