بنر دعوت به نمایشگاه متافو
قیمت ورق استیل چینی

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  حسین حیدری راد

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت ورق استیل چینی

  قیمت ورق استیل چینی

  نام محصول ضخامتابعادحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 123,853
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 123,853
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 123,853
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 119,266
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 119,266
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 119,266
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 123,853
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 123,853
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 115,596
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 113,761
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 118,349
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 115,596
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 115,596
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض… 21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114,679
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114,679
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 113,761
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 113,761
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض… 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 115,596
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض… 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 115,596
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 4 عرض… 41.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114,679
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 5 عرض… 51.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 113,761
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 6 عرض… 61.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 113,761
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 8 عرض… 81.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 116,514
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 10 عرض… 101.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 119,266
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 12 عرض… 121.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 118,349
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 15 ابعاد… 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 118,349
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 20 ابعاد… 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 118,349
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 30 ابعاد… 301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 40 ابعاد… 401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 75,229
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 45,872
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 79,817
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 73,394
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 79,817
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 73,394
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 74,312
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 74,312
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض… 21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 77,982
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 79,817
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض… 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض… 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 72,477
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض… 41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 75,229
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض… 41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  عناوین اصلی صفحه

   همانطور که مطلع هستید عمده ورق استیل مورد نیاز کشور، در کارخانجات داخلی تولید نمیشود. در گذشته واردات ورق های استیل از آمریکا ، ژاپن و آلمان انجام میشد. امروزه بیشتر از کشورهای چین، تایوان و آفریقای جنوبی وارد میشود.

   در کارخانه های آلیاژی یزد و اصفهان، فولاد استیل به صورت محدود تولید می‌شود و امیدواریم تا چند سال آینده شاهد حضور برندهای ایرانی ورق استیل در بازار باشیم.

   کارخانه های برتر تولیدی ورق استیل در جهان

   1. کارخانه‌های tisco چین
   2. posco کره جنوبی
   3. YC و YLS تایوان
   4. Acerinox اسپانیا
   5. Columbus آفریقای جنوبی

   فولادسل، ورق استیل چینی و ورق استیل کلمبوس آفریقای جنوبی را عرضه مینماید.

   در وب سایت فولادسل، قیمت ورق استیل چینی در بازه های زمانی کوتاه، بروزرسانی می گردد. البته در سالهای اخیر نوسانات ارز در قیمت ورق بسیار موثر بوده است. بنابراین شما عزیزان میتوانید با شماره 02174486 جهت دریافت مشاوره تخصصی و قیمت دقیق، تماس حاصل فرمایید.

   همچنین میتوانید فرم استعلام سریع قیمت در هدر وب سایت را تکمیل نمایید تا کارشناسان شرکت با شما تماس بگیرند.
   فولادسل، بازار آنلاین ورق های فولادی و آهن آلات

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی