قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.4 عرض… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 28,073
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.4 عرض… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 28,073
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 27,064
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 27,064
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 25,046
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 25,046
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 24,128
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 24,128
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 24,037
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 24,037
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 24,037
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 24,037
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 24,220
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 24,037
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23,853
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23,853
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23,945
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.5 عرض… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23,945
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 2 عرض… 21رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 24,771
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 2 عرض… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 24,862

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6