قیمت ورق گالوانیزه کاشان امیرکبیر
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق گالوانیزه کاشان امیرکبیر

قیمت ورق گالوانیزه کاشان امیرکبیر

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.4 عرض… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 29,541
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.4 عرض… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 29,541
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض… 0.451رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 29,266
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض… 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 29,266
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 29,083
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 27,798
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 25,596
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 25,688
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 24,404
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 24,404
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 24,312
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 24,312
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 24,312
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 24,312
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 24,404
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 24,404
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 24,312
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 24,312
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 24,404

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6