فروش ویژه
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

محاسبه وزن فروش ویژه

فروش ویژه

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 102*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 24,128
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 122*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 24,128
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 152*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 24,128
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 202*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 23,119
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 252*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22,844
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 302*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22,385
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 351.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22,110
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 401.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22,110
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 451.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22,110
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 501.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22,110
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… 151.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان 19,587
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… 201.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان 27,523
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… 251.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان 27,523
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… 301.5*طولشیتکیلوگرمکارخانهکاویان 20,642
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… 401.5*طولشیتکیلوگرمکارخانهکاویان 19,587
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت… 101.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 17,706
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت… 21رولکیلوگرمکارخانهگیلان 16,422
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 21رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17,798
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 21.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17,431
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.48… 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23,972
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23,972
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 عرض… 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 26,606
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 25,046
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 23,670
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 23,670
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 23,670
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.5… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 26,936
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.6… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24,917
ورق رنگی هفت الماس سفید 9016… 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 27,860
ورق رنگی هفت الماس آبی 5015… 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 27,860
ورق رنگی هفت الماس آبی 5015… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
ورق رنگی هفت الماس قرمز3000 ضخامت… 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 27,860
ورق رنگی فولاد مبارکه نارنجی 2004… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 29,450
آهن اسفنجی گل گهر کیلوگرمگل گهرگل گهر سیرجان 7,850
آهن اسفنجی بافت کرمان کیلوگرمصباصبا فولاد خلیج فارس 7,900
ورق آجدار فولاد مبارکه st37 ضخامت… 81.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 22,202
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37… 81.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 20,826
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37… 151.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 20,459
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 10شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 12شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 14شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 13,349
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 16شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 13,349
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 18شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 13,349
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 20شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 13,349
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 24شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 13,349
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 26شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 13,349
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز… 28شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 13,349
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 23,600
ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
ورق رنگی فولاد مبارکه نارنجی 2004… 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
ورق رنگی فولاد مبارکه نارنجی 2004… 0.471.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
ورق رنگی فولاد مبارکه خاکستری 7040… 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6