ورود / ثبت نام Instagram
74486 021 با ما تماس بگیرید

ورق آجدار

ورق آجدار

نام کارخانه سازنده فروشنده قیمت عملیات
ورق آجدار 5 میل st37 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
400,001 ریال
ورق آجدار 3 میل st37 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
380,001 ریال
ورق آجدار 6 میل st37 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
380,001 ریال
ورق آجدار 3 میل st37 گیلان عرض 1050
فولاد گیلان
فولادسل
360,001 ریال
ورق آجدار 4 میل st37 گیلان عرض 1050
فولاد گیلان
فولادسل
360,001 ریال
ورق آجدار 5 میل st37 گیلان عرض 1050
فولاد گیلان
فولادسل
360,001 ریال
ورق آجدار 6 میل st37 گیلان عرض 1050
فولاد گیلان
فولادسل
350,001 ریال
ورق آجدار 4 میل st37 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
315,001 ریال
مشاوره رایگان
پر کردن تمام فیلد ها اجباری می باشد