ورود / ثبت نام Instagram
74486 021 با ما تماس بگیرید

ورق آلیاژی

ورق آلیاژی

نام کارخانه سازنده فروشنده قیمت عملیات
ورق ضد سایش 10 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
هاردوکس
فولادسل
730,006 ریال
ورق ضد سایش 12 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
هاردوکس
فولادسل
730,006 ریال
ورق آلیاژی 15 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
450,007 ریال
ورق آلیاژی 12 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
440,007 ریال
ورق آلیاژی 10 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
435,006 ریال
ورق آلیاژی 20 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
370,007 ریال
ورق آلیاژی 25 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
350,007 ریال
ورق آلیاژی 30 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
350,007 ریال
ورق آلیاژی 50 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
320,006 ریال
ورق آلیاژی 40 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
305,006 ریال
ورق آلیاژی 15 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
290,006 ریال
ورق آلیاژی 20 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
282,006 ریال
ورق آلیاژی 25 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
282,006 ریال
ورق آلیاژی 30 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
282,006 ریال
ورق آلیاژی 6 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
278,007 ریال
ورق آلیاژی 8 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
278,007 ریال
ورق آلیاژی 10 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
278,007 ریال
ورق آلیاژی 12 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
278,007 ریال
ورق آلیاژی 15 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
278,007 ریال
ورق آلیاژی 15 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
266,006 ریال
ورق آلیاژی 8 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
265,006 ریال
ورق آلیاژی 12 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
264,006 ریال
ورق آلیاژی 6 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
263,004 ریال
ورق آلیاژی 15میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
263,004 ریال
ورق آلیاژی 8 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
261,004 ریال
ورق آلیاژی 10 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
261,004 ریال
ورق آلیاژی 12 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
261,004 ریال
ورق آلیاژی 6 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
255,006 ریال
ورق آلیاژی 10 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
252,006 ریال
مشاوره رایگان
پر کردن تمام فیلد ها اجباری می باشد