ورود / ثبت نام Instagram
74486 021 با ما تماس بگیرید

ورق استیل

ورق استیل

نام کارخانه سازنده فروشنده قیمت عملیات
ورق استیل بگیر 0.5 عرض 1250
چین/تایوان
فولادسل
900,000 ریال
ورق استیل بگیر 0.6 عرض 1000
چین/تایوان
فولادسل
890,000 ریال
ورق استیل بگیر 0.6 عرض 1250
چین/تایوان
فولادسل
890,000 ریال
ورق استیل بگیر0.5 عرض 1000
چین/تایوان
فولادسل
880,000 ریال
ورق استیل بگیر 0.8 عرض 1000
چین/تایوان
فولادسل
880,000 ریال
ورق استیل بگیر 0.8 عرض 1250
چین/تایوان
فولادسل
880,000 ریال
ورق استیل بگیر 1 عرض 1000
چین/تایوان
فولادسل
870,000 ریال
ورق استیل بگیر 1 عرض 1250
چین/تایوان
فولادسل
870,000 ریال
ورق استیل نسوز 2 میل 310s (1.4845) عرض 1500
اروپایی/آفریقای جنوبی
فولادسل
3,500,000 ریال
ورق استیل نسوز 3 میل 310s (1.4845) عرض 1500
اروپایی/آفریقای جنوبی
فولادسل
3,500,000 ریال
ورق استیل نسوز 4 میل 310s (1.4845) عرض 1500
اروپایی/آفریقای جنوبی
فولادسل
3,500,000 ریال
ورق استیل نسوز 5 میل 310s (1.4845) عرض 1500
اروپایی/آفریقای جنوبی
فولادسل
3,500,000 ریال
ورق استیل نسوز 6 میل 310s (1.4845) عرض 1500
اروپایی/آفریقای جنوبی
فولادسل
3,500,000 ریال
ورق استیل نسوز 8 میل 310s (1.4845) عرض 1500
اروپایی/آفریقای جنوبی
فولادسل
3,500,000 ریال
ورق استیل نسوز 10 میل 310s (1.4845) عرض 1500
اروپایی/آفریقای جنوبی
فولادسل
3,500,000 ریال
ورق استیل نگیر 0.6 عرض 1250
چین/تایوان
فولادسل
1,400,000 ریال
ورق استیل نگیر 0.8 عرض 1250
چین/تایوان
فولادسل
1,400,000 ریال
ورق استیل نگیر 1 عرض 1250
چین/تایوان
فولادسل
1,400,000 ریال
ورق استیل نگیر 1.25 عرض 1250
چین/تایوان
فولادسل
1,400,000 ریال
ورق استیل نگیر 1.5 عرض 1250
چین/تایوان
فولادسل
1,390,000 ریال
ورق استیل نگیر 2 عرض 1250
چین/تایوان
فولادسل
1,350,000 ریال
ورق استیل نگیر 3 عرض 1500
چین/تایوان
فولادسل
1,350,000 ریال
ورق استیل نگیر 4 عرض 1500
چین/تایوان
فولادسل
1,350,000 ریال
ورق استیل نگیر 5 عرض 1500
چین/تایوان
فولادسل
1,350,000 ریال
مشاوره رایگان
پر کردن تمام فیلد ها اجباری می باشد