ورود / ثبت نام Instagram
74486 021 با ما تماس بگیرید

نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی

نام کارخانه سازنده فروشنده قیمت عملیات
ناودانی 8 سنگین 12 متری
البرز غرب
فولادسل
199,000 ریال
ناودانی 10 سنگین 12 متری
البرز غرب
فولادسل
199,000 ریال
ناودانی 12 سنگین 12 متری
البرز غرب
فولادسل
199,000 ریال
ناودانی 14 سنگین 12 متری
البرز غرب
فولادسل
199,000 ریال
ناودانی 16 سنگین 12 متری
البرز غرب
فولادسل
199,000 ریال
نبشی سایز 3 شش متری
فولاد نستا
فولادسل
197,000 ریال
نبشی سایز 4 شش متری
فولاد نستا
فولادسل
182,000 ریال
نبشی سایز 5 شش متری
آریان فولاد
فولادسل
182,000 ریال
نبشی سایز 6 شش متری
آریان فولاد
فولادسل
182,000 ریال
نبشی سایز 12 شش متری
آونگان نوید مرکزی
فولادسل
182,000 ریال
نبشی سایز 7 شش متری
آریان فولاد
فولادسل
181,500 ریال
نبشی سایز 8 شش متری
آونگان نوید مرکزی
فولادسل
181,500 ریال
نبشی سایز 10 شش متری
آونگان نوید مرکزی
فولادسل
181,500 ریال
ناودانی 10 سبک 6 متری
گروه شکفته
فولادسل
179,000 ریال
ناودانی 12 سبک 6 متری
گروه شکفته
فولادسل
179,000 ریال
ناودانی 8 سبک 6 متری
گروه شکفته
فولادسل
178,000 ریال
ناودانی 14 سبک 12 متری
گروه شکفته
فولادسل
177,000 ریال
ناودانی 16 سبک 12 متری
گروه شکفته
فولادسل
177,000 ریال
مشاوره رایگان
پر کردن تمام فیلد ها اجباری می باشد