ورود / ثبت نام Instagram
74486 021 با ما تماس بگیرید

تیرآهن

تیرآهن

نام کارخانه سازنده فروشنده قیمت عملیات
تیرآهن ذوب سایز 30
ذوب آهن اصفهان
فولادسل
84,700,000 ریال
تیرآهن ذوب سایز 27
ذوب آهن اصفهان
فولادسل
68,200,000 ریال
تیرآهن ذوب سایز 24
ذوب آهن اصفهان
فولادسل
61,500,000 ریال
تیرآهن ذوب سایز 22
ذوب آهن اصفهان
فولادسل
52,200,000 ریال
تیرآهن ذوب سایز 20
ذوب آهن اصفهان
فولادسل
45,000,000 ریال
تیرآهن ذوب سایز 18
ذوب آهن اصفهان
فولادسل
35,300,000 ریال
تیرآهن ذوب سایز 16
ذوب آهن اصفهان
فولادسل
29,300,000 ریال
تیرآهن ذوب سایز 14
ذوب آهن اصفهان
فولادسل
25,300,000 ریال
تیرآهن ذوب سایز 12
ذوب آهن اصفهان
فولادسل
24,700,000 ریال
مشاوره رایگان
پر کردن تمام فیلد ها اجباری می باشد