ورود / ثبت نام Instagram
74486 021 با ما تماس بگیرید

ورق روغنی

ورق روغنی

نام کارخانه سازنده فروشنده قیمت عملیات
ورق رنگی آبی 0.48 عرض 1250 هفت الماس
هفت الماس
فولادسل
357,000 ریال
ورق رنگی قرمز 0.48 عرض 1250 هفت الماس
هفت الماس
فولادسل
357,000 ریال
ورق رنگی نارنجی 0.48 عرض 1250 هفت الماس
هفت الماس
فولادسل
352,000 ریال
ورق روغنی 0.30 میل ST12 فولاد غرب عرض 1000
فولاد غرب آسیا
فولادسل
338,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان
کاشان
فولادسل
331,000 ریال
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 شهریار تبریز
شهریار تبریز
فولادسل
315,000 ریال
ورق روغنی 0.50 میل ST12 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
298,000 ریال
ورق روغنی 0.50 میل ST12 مبارکه عرض 1000
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
298,000 ریال
ورق روغنی 0.70 میل ST12 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
291,000 ریال
ورق روغنی 2 میل ST12 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
290,000 ریال
ورق روغنی 0.60 میل ST12 فولاد غرب عرض 1250
فولاد غرب آسیا
فولادسل
290,000 ریال
ورق روغنی 0.70 میل ST12 مبارکه عرض 1000
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
290,000 ریال
ورق روغنی 0.80 میل ST12 مبارکه عرض 1000
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
290,000 ریال
ورق روغنی 0.90 میل ST12 مبارکه عرض 1000
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
290,000 ریال
ورق روغنی 1.25 میل ST12 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
289,000 ریال
ورق روغنی 1.5 میل ST12 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
289,000 ریال
ورق روغنی 0.60 میل ST12 فولاد غرب عرض 1000
فولاد غرب آسیا
فولادسل
288,000 ریال
ورق روغنی 1 میل ST12 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
288,000 ریال
ورق روغنی 0.80 میل ST12 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
288,000 ریال
ورق روغنی 0.90 میل ST12 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
288,000 ریال
ورق روغنی 1 میل ST12 مبارکه عرض 1000
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
286,000 ریال
ورق روغنی 0.90 میل ST12 چینی عرض 1250
چین
فولادسل
283,000 ریال
ورق روغنی 1 میل ST12 چینی عرض 1250
چین
فولادسل
283,000 ریال
ورق روغنی 1.25 میل ST12 فولاد غرب عرض 1000
فولاد غرب آسیا
فولادسل
282,000 ریال
ورق اسیدشویی 2 میل w22 غرب عرض 1250
فولاد غرب
فولادسل
260,000 ریال
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 غرب عرض 1000
فولاد غرب
فولادسل
258,000 ریال
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 غرب عرض 1250
فولاد غرب
فولادسل
258,000 ریال
مشاوره رایگان
پر کردن تمام فیلد ها اجباری می باشد