ورود / ثبت نام Instagram
74486 021 با ما تماس بگیرید

پروفیل و قوطی

پروفیل و قوطی

نام کارخانه سازنده فروشنده قیمت عملیات
قوطی 2 میل 30*30 شش متری
لوله یاران
فولادسل
246,000 ریال
قوطی 2 میل 40*40 شش متری
لوله یاران
فولادسل
246,000 ریال
قوطی 3 میل 30*30 شش متری
لوله یاران
فولادسل
236,000 ریال
قوطی 3 میل 40*40 شش متری
لوله یاران
فولادسل
236,000 ریال
قوطی 3 میل 50*50 شش متری
لوله یاران
فولادسل
236,000 ریال
قوطی 3 میل 60*60 شش متری
لوله یاران
فولادسل
236,000 ریال
قوطی 4 میل 40*40 شش متری
لوله یاران
فولادسل
236,000 ریال
قوطی 4 میل 50*50 شش متری
لوله یاران
فولادسل
236,000 ریال
قوطی 4 میل 60*60 شش متری
لوله یاران
فولادسل
236,000 ریال
قوطی 4 میل 80*80 شش متری
لوله یاران
فولادسل
236,000 ریال
قوطی بگیر 2 میل 20*20
هند/چین
فولادسل
1,420,000 ریال
قوطی بگیر 2 میل 30*30
هند/چین
فولادسل
1,420,000 ریال
قوطی بگیر 2 میل 50*50
هند/چین
فولادسل
1,420,000 ریال
قوطی بگیر 2 میل 60*60
هند/چین
فولادسل
1,420,000 ریال
مشاوره رایگان
پر کردن تمام فیلد ها اجباری می باشد