فیلتر ها

کارخانه

اعضای تیم

شبکه های اجتماعی

لیست قیمت به روز نبشی| آخرین قیمت آنلاین نبشی

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود.

 ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود

به ۲صورت تولید می شوند:

نبشی پرسی

نوعی است که ابتدا بصورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق،خم شده و به شکل نبشی در می آید

نبشی فابریک

از همان اول پروسه تولید، به همان شکل از خط تولید خارج می شود. این دسته از لحاظ شکل ظاهری می باشد که به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی دسته بندی می شود.

قیمت نبشی بر اساس عواملی نظیر قیمت مواد اولیه و شمش، قیمت ورق و نوسانات بازار ارز، متغیر است اما همیشه می توانید مناسب ترین قیمت را از فولادسل دریافت کنید.

لیست قیمت به روز نبشی| آخرین قیمت آنلاین نبشی

نبشی آریان فولاد

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
لیست قیمت به روز نبشی| آخرین قیمت آنلاین نبشی

نبشی شکفته

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
لیست قیمت به روز نبشی| آخرین قیمت آنلاین نبشی

نبشی صبا فولاد منظومه

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
لیست قیمت به روز نبشی| آخرین قیمت آنلاین نبشی

نبشی ظهوریان

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
لیست قیمت به روز نبشی| آخرین قیمت آنلاین نبشی

نبشی ناب تبریز

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
0