فیلتر ها

کارخانه

اعضای تیم

شبکه های اجتماعی

قیمت آنلاین میلگرد شاخه ای ساده| لیست قیمت به روز میلگرد ساده

میلگرد شاخه ای ساده

میله ای صاف که در طول هیچگونه بر جستگی و آج ندارد.

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد است و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود.

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های ‌شکل‌ ناودانی‌ یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

آرماتورهای عرضی که برای مقاومت در برابر برش و پیچش به دور آرماتورهای طولی و اصلی در شناژها بسته می‌شوند خاموت‌ نام دارند.‌ از آرماتوربندی به منظور قوی ساختن ساختمان، پل، سد و … استفاده می‌شود، آرماتوربند با بستن میلگردها به هم توسط سیم ان هارا به هم متصل می‌کند.

قیمت آنلاین میلگرد شاخه ای ساده| لیست قیمت به روز میلگرد ساده

میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
قیمت آنلاین میلگرد شاخه ای ساده| لیست قیمت به روز میلگرد ساده

میلگرد ساده فولاد متین

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
قیمت آنلاین میلگرد شاخه ای ساده| لیست قیمت به روز میلگرد ساده

میلگرد ساده فولاد یزد

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
قیمت آنلاین میلگرد شاخه ای ساده| لیست قیمت به روز میلگرد ساده

میلگرد ساده کاشان

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
0