قیمت بروز ورق آلیاژی a516 | قیمت ورق آلیاژی a516 آنلاین

قیمت ورق مخزن و ورق آلیاژی a516 در سایت فولادسل بروزرسانی شده است. جهت تایید قیمت ورق A516 gr 70 و موجودی با کارشناسان فولادسل تماس بگیرید.

ورق a516 از گروه ورق های فولادی ساختمانی است که با دو کیفیت (گرید) ۶۰ و ۷۰ تولید و عرضه می شود.
ورق A516 Gr 60 و ورق A516 Gr 70 بیشترین کاربرد را در صنایع مخزن سازی دیگ های بخار دارند. ورق های فولادی a516 دارای استحکام کششی بالا و درصد ازدیاد طول قابل قبول هستند. برای ساخت دیواره مخازن به صورت خم و عدسی به کار گرفته می شوند.
ورق a516 Gr 70 در مقایسه با ورق a516 Gr 60 دارای کیفیت، خواص جوشکاری، برشکاری و انعطاف پذیری بهتری است.
قیمت a516gr70 اکسین، فولاد مبارکه از کارخانه و انبار تهران نیز در سایت بروزرسانی می شود. قیمت نرمالیزهa516gr70 با عرض 2 و 2.5 متر نیز از اکسین اهواز و کشورهای روس، کره، اکراین و بلژیک اعتبارسنجی می شود.

قیمت بروز ورق آلیاژی a516 | قیمت ورق آلیاژی a516 آنلاین

ورق آلیاژی a516 اکراین

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • کارخانه
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
قیمت بروز ورق آلیاژی a516 | قیمت ورق آلیاژی a516 آنلاین

ورق آلیاژی a516 اکسین

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • کارخانه
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
قیمت بروز ورق آلیاژی a516 | قیمت ورق آلیاژی a516 آنلاین

ورق آلیاژی a516 بلژیک

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • کارخانه
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
قیمت بروز ورق آلیاژی a516 | قیمت ورق آلیاژی a516 آنلاین

ورق آلیاژی a516 روس

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • کارخانه
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
قیمت بروز ورق آلیاژی a516 | قیمت ورق آلیاژی a516 آنلاین

ورق آلیاژی a516 کره

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • کارخانه
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
قیمت بروز ورق آلیاژی a516 | قیمت ورق آلیاژی a516 آنلاین

ورق آلیاژی بلژیک

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • کارخانه
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
قیمت بروز ورق آلیاژی a516 | قیمت ورق آلیاژی a516 آنلاین

ورق آلیاژی روس

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • کارخانه
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
قیمت بروز ورق آلیاژی a516 | قیمت ورق آلیاژی a516 آنلاین

ورق آلیاژی کره

تاریخ بروزرسانی
 • کد
 • نام
 • ضخامت(mm)
 • کارخانه
 • تحویل
 • قیمت
 • توضیحات بیشتر
0