نوشته هایی با برچسب اساس مقطع پروفیل z

قیمت پروفیل Z

پروفیل زد (Z) پروفیل به شکل های Z, U, I که همان گرم نورد شده برای فولاد با پوشش ضد رطوبت می باشد، در ایران تهیه و تولید می شود و با اشکال Z, U با عنوان فولاد با پوشش ضد رطوبت شناخته می شود و همچنین پروفیل های Z شکل نیز مورد استفاده قرار می گیرند. […]

ادامه مطلب
0